Beroepen in de verf- en drukinktindustrie

Op zoek naar een baan bij een leuk bedrijf? Lees hier meer over de afwisselende functies bij verf- en drukinktbedrijven.

Marketing en sales

Sales of verkoop heeft als taak de verf- of drukinktproducten te verkopen. De verkoopmedewerkers gaan met de klanten in gesprek over hun wensen, maken offertes en stemmen zaken af als productspecificaties, prijzen en leveringstermijnen. Marketeers ondersteunen de verkoop en zetten daarvoor campagnes op, bedenken direct mail-acties en promotiemateriaal voor bijv. beurzen.


Laboratorium

 

In het R&D-laboratorium werken chemisch technologen aan de samenstelling van verven en drukinkten. Ze doen onderzoek naar nieuwe recepten en verbeteren bestaande formuleringen. In het kwaliteits- & keuringslab testen de medewerkers de kwaliteit van de binnenkomende grondstoffen en halffabricaten. Daarnaast nemen ze monsters in de fabriek om te controleren of het voldoet aan de eisen.


Opslag en transport

 

De medewerkers van opslag & emballage zorgen dat de ingaande goederen (grondstoffen, halffabricaten, etc.) goed worden opgeslagen en dat de uitgaande goederen (verf of drukinkt die klaar zijn) goed worden verpakt en geëtiketteerd. Medewerkers op de afdeling logistiek zetten de producten ‘verzend klaar’ en maken de transportdocumenten aan.


Inkoop

De inkoopafdeling zorgt voor de inkoop van grondstoffen en halffabricaten en van ondersteunende diensten. Bij binnenkomst van grondstoffen en halffabricaten controleert de inkoopmedewerker of het juiste aantal (juiste gewicht) is afgeleverd en of product, batchnummer etc. kloppen met de vermelding op de verpakking. De grondstoffen gaan ook ter controle naar het kwaliteitslab (zie bij laboratorium).


Productie

Productiemedewerkers werken volgens een recept en dat moet heel secuur gebeuren. Het recept bepaalt namelijk welke eigenschappen de verf of drukinkt krijgen. De hoeveelheden grondstoffen moeten precies kloppen met het recept, evenals de volgorde van mengen. In de verf- en drukinktindustrie werken ook zogenoemde kleurmakers. Het onderhoud aan de machines wordt verzorgd door medewerkers van de technische dienst. 


Ondersteuning

De ondersteunende afdelingen van een bedrijf zorgen ervoor dat alles soepel verloopt. Denk aan de afdeling planning die zorgt dat de productie vlot kan doorlopen en de financiële afdeling die rapporteert over de financiën van het bedrijf. Voor de productie staat gezond en veilig werken voorop - medewerkers van de HSE-afdeling (health, safety & environment) pakken dit op. Daarnaast zijn er in de verf- en drukinktindustrie specialisten op het gebied van wet- en regelgeving.