Beroepen in de verf- en drukinktindustrie

Op zoek naar een baan bij een leuk bedrijf? Lees hier meer over de afwisselende functies bij verf- en drukinktbedrijven.

Marketing & sales

Markten zijn in beweging, waardoor marketing & sales telkens moet schakelen op veranderingen in de markt. De marketingmedewerkers zijn verantwoordelijk voor de promotie van de verf- of drukinktproducten. Ze zetten campagnes op, bedenken direct mail-acties en organiseren promotiemateriaal zoals folders, advertenties en gimmicks voor bijvoorbeeld beursdeelnames. Sales, of verkoop, heeft als taak de verf- of drukinktproducten te verkopen. De verkoopmedewerkers zijn het eerste aanspreekpunt voor de klant. Ze gaan met de klanten in gesprek over hun wensen, maken offertes en stemmen zaken af als productspecificaties, prijzen en leveringstermijnen.
Lees de ervaringen van Stephanie Kraneveld, Global Color Training & Knowledge Manager bij AkzoNobel Decorative Paints


Kwaliteits- & keuringslab

 

In het kwaliteits- & keuringslab worden testen gedaan om de kwaliteit van de grondstoffen en halffabricaten vast te stellen. Daarnaast controleren de labmedewerkers de eigen producten om de kwaliteit ervan te kunnen garanderen. Ze nemen monsters van de verf of drukinkt in de fabriek en controleren of het voldoet aan de kwaliteitseisen. Zo wordt van verf onder andere de viscositeit, glansweerstand en het droge stofgehalte gecontroleerd. De medewerkers stellen bovendien kleuraspecten vast en onderwerpen proefstukken aan verschillende behandelingen, zoals UV en moffel. De uitkomsten worden gerapporteerd en, indien nodig, wordt gezocht naar verbeteringen.

Lees de ervaringen van Jan Wessels, senior technisch specialist Business Development bij Koninklijke Van Wijhe Verf


Opslag & emballage

 

De afdeling opslag & emballage coördineert de opslag. De medewerkers die werken in de opslag zorgen ervoor dat de ingaande goederen (grondstoffen, halffabrikaten, etc.) en de uitgaande goederen (producten die klaar zijn) goed worden opgeslagen. Bij de opslag wordt vaak gebruik gemaakt van een vorkheftruck.
De medewerkers die werken bij de emballage (verpakking) kunnen de chauffeur helpen bij het leegmaken van de vrachtwagen. Eventuele retouren worden verwerkt en de verpakkingen, zoals lege big bags, vaten en pallets, worden gesorteerd en teruggestuurd naar de leverancier of aangeboden voor recycling.


Inkoop

De inkoopafdeling zorgt voor de inkoop van grondstoffen en halffabricaten en van ondersteunende diensten, zoals transport of laboratoriumtests. Als de grondstoffen en halffabricaten worden geleverd bij de verf- of drukinktfabriek, controleert de inkoopmedewerker of het juiste aantal producten is afgeleverd en of het product, codenummer en batchnummer kloppen met de vermelding op de verpakking. Als er grote hoeveelheden grondstoffen zijn geleverd, dan checkt de inkoopmedewerker het gewicht met bijvoorbeeld een weegbrug. De grondstoffen gaan hierna ter controle naar het kwaliteitslaboratorium.


Productie

De productieafdeling verwerkt de grondstoffen tot verf- of drukinktproducten. De recepten voor verf of drukinkt zijn heel precies ontwikkeld door het R&D-laboratorium en het is nu aan de productiemedewerkers om op efficiënte wijze de verf of drukinkt te produceren. Productiemedewerkers moeten secuur werken. De hoeveelheden van de grondstoffen moeten exact kloppen en de volgorde van mengen moet worden uitgevoerd zoals in het recept staat. Het recept bepaalt namelijk de eigenschappen van de verf of drukinkt. In de verf- of drukinktindustrie zijn ook productiemedewerkers werkzaam als kleurmaker.
Lees de ervaringen van Louis Mathijssen, meewerkend voorman bij Baril Coatings in Etten-Leur


Transport & logistiek

De afdeling transport & logistiek zorgt voor het vakkundig laden van verf- of inktproducten en de aflevering ervan bij de klant. Medewerkers zetten de producten ‘verzend gereed’ en organiseren de vereiste documenten voor de vracht.


Klantenservice

Veel verf- en inktbedrijven hebben een klantenservice, waar verfprofessionals en consumenten terecht kunnen voor vragen en advies. Sommige leveranciers hebben servicepunten in het land.


R&D-laboratorium

In het R&D-laboratorium zijn chemisch technologen in de weer met de samenstelling van verven en drukinkten. De R&D-medewerkers verbeteren bestaande producten op basis van feedback van klanten. De R&D-medewerkers ontwikkelen bovendien geheel nieuwe verven of drukinkten door nieuwe recepten te bedenken of nieuwe grondstoffen in te zetten. Ook maken ze nieuwe verven of drukinkten op maat die voldoen aan de specifieke wensen van de klant. Omdat iedereen volgens dezelfde procedure werkt, zijn de resultaten met elkaar te vergelijken wat een belangrijk voordeel is. Een ander voordeel is dat een R&D-medewerker hierdoor vrij eenvoudig het werk van een collega kan overnemen.

Lees de ervaringen van Twan Keijsers, labmanager bij Drost Coatings


Technische dienst en ICT

De taak van de technische dienst in de verf- en drukinktindustrie is aan het veranderen. Onveranderd is dat de technische dienst onderhoudswerkzaamheden aan de machines bewaakt en inplant. De medewerkers hebben veel verstand van de machines en hulpapparatuur en zijn bij veranderingen in het productieproces dan ook een belangrijke adviseur. De productie van verf en drukinkt wordt echter steeds meer geautomatiseerd, waarvoor fabrieken gebruik maken van geavanceerde ICT-systemen. Dat vergt specialistische kennis. Een aantal bedrijven heeft de ICT-ondersteuning voor productiesystemen en datacommunicatiefaciliteiten (deels) in huis, andere bedrijven besteden het uit.


Ondersteuning

Elk bedrijf heeft ondersteunende afdelingen; ze zorgen ervoor dat alles binnen het bedrijf soepel verloopt. De invulling ervan verschilt per bedrijf, maar in elk bedrijf zijn ze te vinden.

  • De planning zorgt dat alles goed is ingepland zodat de productie kan doorlopen en de klanten hun verf/drukinkt op tijd in huis hebben.
  • De financiële afdeling is verantwoordelijk voor de vastlegging en rapportage van de financiën.
  • De HR-afdeling zorgt voor goed personeelsbeleid, passend bij de koers en strategie van het bedrijf.

Lees de ervaringen van Ronald Kool, hoofd planning bij Flint Group 's-Gravenzande


Verbreed je kennis

Ontwikkel jezelf! Volg een VVVF-erkende opleiding.

Interessante bedrijven

Doe ervaring op bij een lidbedrijf bij u in de buurt.