Innovatie

De VVVF spant zich in om de innovatieve slagkracht van leden te vergroten door ze te verbinden aan onderzoek, kennisinstellingen en inspirerende ontwikkelingen. Ledenbedrijven vinden meer informatie over innovatie op ledennet.

Biobased coatings

De VVVF heeft de ambitie dat er meer verf en drukinkt uit hernieuwbare grondstoffen op de Nederlandse markt komt.
Lees verder op ledennet over Biobased Rekentool.

Inspireren en verbinden

Innovaties ontstaan niet vanzelf; ze komen onverwachts langs en worden (als het goed is) opgemerkt als een opmerkelijke vinding. Voor innovaties is het wel van belang een open blik te houden.
Bekijk inspirerende projecten.
Lees meer over de Coatings Innovatiedag 2019.

Financiering

Innovatie vergt tijd en geld; niet alle ondernemers hebben daar evenveel ruimte voor. ChemieLink helpt mkb-ondernemers met het vinden van kennisinstellingen of nuttige contacten, en financieringsmogelijkheden.
Lees verder op de website van ChemieLink - innoveren in de topsector chemie.