Coatings care

Het wereldwijde initiatief Coatings Care streeft naar voortdurende verbetering op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en het geven van informatie hierover. Voor de verf- en drukinktindustrie in Nederland is het een belangrijk instrument. De VVVF verzamelt jaarlijks de performance indicators en voorziet ondernemers met de Coatings Care-benchmark (door en voor de leden) van concrete kengetallen voor hun eigen duurzaamheidsbeleid.

CoatingsCare2020 ziekteverzuim.PNGBron: VVVF's Coatings Care Benchmark

CoatingsCare2020 vos-emissie.PNGBron: VVVF's Coatings Care Benchmark

CoatingsCare2020 energieverbruik.PNGBron: VVVF's Coatings Care Benchmark

 

De Goede Praktijken van Coatings Care geven bedrijven inspiratie en handvatten bij hun inspanning op het gebied van duurzaam ondernemen. Lees verder over: verfrecycling en -hergebruik, biobased , energiebesparing