Duurzaam en innovatief

De VVVF maakt de leden vertrouwd met de verschillende facetten van duurzaam ondernemen en ondersteunt bij de implementatie ervan. Voor verduurzaming is innovatie vitaal: de VVVF versterkt de innovatieve slagkracht van leden door ze te verbinden aan kennisinstellingen. Ledenbedrijven vinden op ledennet meer informatie over innovatie en over verduurzaming.

Coatings Care

Coatings Care is een wereldwijd initiatief van de verf- en drukinktindustrie. Het staat voor het streven naar voortdurende verbetering op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.
Lees verder over Coatings care

Duurzaam onderhoud

Een jaar uitstel van onderhoud aan gebouwen of objecten kan tot forse schade leiden met als gevolg dure reparaties. Duurzaam onderhoud is dan ook belangrijk. 
Lees verder over duurzaam onderhoud en het Milieulabel Schilderproject

Inspireren en verbinden

Innovaties ontstaan niet vanzelf; ze komen onverwachts langs en worden (als het goed is) opgemerkt als een opmerkelijke vinding. Voor innovaties is het wel van belang een open blik te houden. Bekijk inspirerende projecten
Lees meer over de Coatings Innovatiedag 2019.