Ecodesign voor duurzame producten

'Ecodesign for Sustainable Products Regulation' is een proces om verplichte ontwerpeisen in te voeren met betrekking tot de productprestatie en de te verstrekken informatie.

Duurzame producten de norm

Duurzame producten moeten de norm worden en wetgeving moeten bedrijven die duurzame producten op de markt zetten een betere business case geven. Dat is wat de Europese Commissie wil bereiken met de Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR). Deze verordening valt onder het Circulair Economy Action Plan.

Verf wordt genoemd als potentiële productgroep. Met dit beleidsinstrument kunnen er Europese producteisen komen wat betreft de duurzaamheid van een product. Denk aan een minimum dekking per liter verf, gerecyclede inhoud en afvalgeneratie.

Digitaal productpaspoort

Wanneer een productgroep onder Ecodesign-wetgeving valt, krijgt het een digitaal productpaspoort. Dit digitale paspoort bevat informatie over de prestaties en duurzaamheid van het product. Door middel van een QR-code op de verpakking kunnen klanten het paspoort bekijken. Het doel hiervan is om klanten een beter geïnformeerde keuze te geven en om (zorg)stoffen te kunnen volgen tot de afvalfase.

De Europese Commissie maakt eind 2022 bekend, welke productgroepen als eerste aan de slag moeten met Ecodesign.