Bestuur

Alle leden samen vormen de VVVF. Zij stellen mensen beschikbaar voor commissies, expertgroepen, projectgroepen en voor het bestuur. Het bestuur van de VVVF bepaalt de koers en prioriteitstelling van de brancheorganisatie. Het VVVF-bureau zorgt vervolgens voor uitvoering van de activiteiten.
Het VVVF-bestuur is representatief voor alle leden; grote, middelgrote en kleine producenten en importeurs kunnen zich erin herkennen. Bestuurders worden benoemd door de Ledenvergadering.

Bestuursleden