NWS

Meer NWS

VVVF

De VVVF is al meer dan 100 jaar de brancheorganisatie voor de Nederlandse verf- en drukinktindustrie. Leden zijn verf- en drukinktfabrikanten en -importeurs die actief zijn op de Nederlandse markt. Ook andere bedrijven die belang hebben bij de industrietak zijn aangesloten bij de VVVF. Denk hierbij aan groothandelaren, leveranciers van grondstoffen, machines of diensten. De brancheorganisatie telt ca. 80 leden en ruim 30 buitengewone leden. Bij deze bedrijven werken in totaal ruim 4.600 personen. De VVVF vertegenwoordigt circa 90% van de Nederlandse verf- en drukinktindustrie. Lees meer over de VVVF.

true
false
true