Arbeid

De VVVF zet zich in voor een moderne cao met aandacht voor flexibiliteit en duurzame inzetbaarheid. Ook arbeidsomstandigheden en veilig werken staan hoog in het vaandel. Ledenbedrijven vinden op ledennet meer informatie over arbeidsvoorwaarden en over arbo en veiligheid.

Arbeidsvoorwaarden

De VVVF overlegt met de FNV en CNV over arbeidsvoorwaarden in de verf- en drukinktindustrie; meer info (ledennet):
- cao
- pensioen
- opleidingen

Arbo en veiligheid

Veilig en gezond werken is een belangrijke pijler in de verf- en drukinktindustrie, waarvoor de VVVF specifieke hulpmiddelen ontwikkelt (ledennet):
- arbeidsomstandigheden
- veiligheidsbeheerssysteem