Cao

De verf- en drukinktindustrie heeft gemotiveerde medewerkers nodig, jong en oud, praktisch en theoretisch geschoold. Als werkgeversorganisatie behartigt de VVVF de werkgeversbelangen bij de cao voor de verf- en drukinktindustrie. De producerende leden van de VVVF zijn aangesloten bij deze cao, tenzij zij een eigen cao hanteren.

De VVVF overlegt met de werknemersorganisaties FNV en CNV over afspraken op het gebied van arbeidsvoorwaarden. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een cao. De laatste versie is op deze pagina te vinden als download (kijk bij DOCs).

Meer informatie:

Voor vragen over de cao kunnen werkgevers terecht bij de VVVF: cao@vvvf.nl. Werknemers kunnen voor vragen contact opnemen met de vakbonden FNV of CNV.