Pensioen

Verf- en drukinktproducenten vallen onder de werkingssfeer van het bedrijfstakpensioenfonds voor de verf- en drukinktindustrie bij Pensioenfonds PGB. In de cao worden afspraken gemaakt over pensioenen voor de industrietak die worden geïmplementeerd door het pensioenfonds. Pensioenfondsen zijn daarnaast gebonden aan strikte regels van De Nederlandsche Bank. 

Vanuit de cao maken de VVVF en de vakbonden afspraken over het pensioen voor de verf- en drukinktindustrie. De pensioenregeling voor onze bedrijfstak is stevig, werknemers zetten geld opzij voor later en bouwen een solide oudedagsreserve op.
Het Pensioenfonds PGB verstrekt informatie over pensioenregelingen en pensioenen rechtstreeks aan werkgevers en werknemers. De VVVF zit hier niet tussen. Werknemers die onder het pensioenfonds PGB vallen, vinden meer informatie op mijnpgbpensioen.nl [met DigiD-login] of stel uw vraag aan de klantenservice: ks@pensioenfondspgb.nl.

De pensioenpremie voor 2021 is gelijk aan die van 2020: 28,85%

Er zijn verschillende mogelijkheden om pensioen op te bouwen. Via een werkgever zijn de meest voorkomende vormen: op basis van beschikbare premie of op basis van opgebouwde dienstjaren en salaris.