Wetgeving

De verf- en drukinktindustrie volgt zowel de Europese als de Nederlandse wet- en regelgeving op de voet. De VVVF houdt de leden up-to-date over geldende wet- en regelgeving en geeft handvatten voor de implementatie ervan. 

Stoffen

Verf- en drukinktbedrijven maken mengsels waarvoor de volgende wet- en regelgeving van toepassing is (ledennet):
- REACH
- CLP
biociden
productielocatie
- transport

Overig

Naast de wet- en regelgeving voor stoffen hebben verf- en drukinktbedrijven te maken met meer wet- en regelgeving (ledennet).