Wetgeving

De verf- en drukinktindustrie volgt de Europese wet- en regelgeving op de voet. De VVVF houdt de leden up-to-date over geldende wet- en regelgeving en geeft handvatten voor de implementatie ervan. Ledenbedrijven vinden meer informatie over wet- en regelgeving op ledennet.

Stoffen

Verf- en drukinktbedrijven moeten ervoor zorgen dat een mengsel zo veilig mogelijk wordt geproduceerd, in de handel wordt gebracht en wordt gebruikt. 

Lees verder op ledennet over REACH
Lees verder op ledennet over CLP
Lees verder op ledennet over biociden

Lees verder op de website VeiligmetVerf

Transport

Het transport van verfproducten is aan strikte regels gebonden. Op de ledensite vindt u praktische hulpmiddelen die de VVVF heeft ontwikkeld.

Lees verder over op ledennet over transport

Productielocatie

Op de productielocatie moeten de zaken goed zijn geregeld. In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn hiervoor een aantal zaken omschreven. Ook de PGS-richtlijnen met regels voor opslag van verpakte gevaarlijke en brandbare stoffen zijn relevant.

Lees verder op ledennet