Diensten

De VVVF biedt de aangesloten bedrijven praktische ondersteuning met de helpdesk. Daarnaast kunnen leden gebruik maken van een aantal concrete diensten, waaronder deelname aan sectorgroepen, medailles bij jubilea van medewerkers, en de standaard leverings- en verkoopvoorwaarden.

Sectorgroepen

Binnen de VVVF zijn er sectorgroepen die regelmatig bijeen komen. Het VVVF-kantoor zorgt bovendien voor regelmatige afstemming met de ketenpartners. Lees meer over de sectoren.

De infrastructuur voor branchemanagement stelt de VVVF ook ter beschikking aan andere brancheorganisaties in dezelfde of gelieerde industrietakken.

Medailles en getuigschriften

De verf- en drukinktindustrie biedt aantrekkelijke banen. Medewerkers blijven dan ook vaak lang werkzaam in de sector. Als medewerkers een jubileum bij een aangesloten bedrijf bereiken, kan de werkgever een medaille en getuigschrift aanvragen bij de VVVF. Meer informatie vinden leden op ledennet evenals het aanvraagformulier voor een medaille. Lees verder op ledennet

Modelcontracten en leveringsvoorwaarden

Download de garantiecontracten van ledennet.
- De VVVF en OnderhoudNL hebben garantievoorwaarden ontwikkeld voor schilderwerk die op twee manieren kunnen worden ingezet. Lees verder
- Binnen het Kennisnetwerk Metaalconservering heeft de VVVF meegewerkt aan een garantiecontract voor conserveringswerk van staalconstructies.

Download de uniforme leverings- en verkoopvoorwaarden van ledennet die de VVVF heeft ontwikkeld voor de achterban.