Over ons

Veilig werken met verf als uitgangspunt

Veilig werken met verfproducten begint met het inwinnen van informatie over de gezondheidsrisico’s en te nemen voorzorgsmaatregelen. Deze informatie wordt meegegeven bij de verkoop van het product. Dat kan in de vorm van een etiket, veiligheidsinformatieblad (VIB), werkplekinstructiekaart (WIK) of advisering door de verfleveranciers. Veilig werken met verf betekent in feite niets anders dan het verminderen van gezondheidsrisico’s van eventuele blootstelling aan verfproducten en bij het gebruik ervan.

Doelstelling

Om ervoor te zorgen dat veiligheidsinformatie de eindgebruiker bereikt, is ruim tien jaar geleden de webapplicatie VeiligmetVerf gelanceerd. Aan deze website is een distributiesysteem gekoppeld voor het versturen van veiligheidsinformatie door de keten heen. VeiligmetVerf is een gezamenlijk initiatief van de VVVH en de VVVF. Inmiddels kunnen ook niet-lidbedrijven zich hierbij aansluiten. Het doel  is om op een eenvoudige manier relevante veiligheidsinformatie beschikbaar te stellen voor fabrikant, groothandelaar, professionele en particuliere gebruikers. Zodat bij alle betrokkenen herkenning en bewustwording ontstaat van het veilig werken met verfproducten. De website draagt bij aan een betere verspreiding van relevantie veiligheidsinformatie door de keten heen. Voor gebruikers is de website vooral bedoeld als bron van eenvoudige en duidelijke informatie. Ook dient het als stimulans om veilig te werken. Voor balie- en buitendienstmedewerkers is de website bedoeld als adequaat informatiemiddel tijdens het verkoopproces.

REACH-verplichting

Sinds 2007 zijn verffabrikanten en groothandelaren vanuit de Europese wetgeving REACH verplicht om het veiligheidsinformatieblad (VIB) van producten die gevaarlijke stoffen bevatten gratis te verstrekken aan een professionele klant (de af nemers). De VVVF heeft al haar leden verplicht om de VIB’svan hun producten via VeiligmetVerf beschikbaar te stellen. Verfleveranciers gebruiken het systeem om VIB’s te uploaden en te versturen. Hiermee voldoen ze aan de actieve brengplicht voor VIB's. Professionele en particuliere gebruikers gebruiken het systeem om VIB’s te downloaden en meer te weten te komen over veilig werken met verf. Met het distributiesysteem van VeiligmetVerf voldoen de verfleveranciers aan de wettelijke plicht van informatievoorziening binnen REACH. Wel moeten zij klanten informeren over VeiligmetVerf, en hen erop wijzen dat registratie noodzakelijk is om VIB’s te kunnen downloaden.

Alleen die informatie die voor u van belang is

Op de website kunt u allerlei informatie vinden. Afhankelijk of u verffabrikant, verfgroothandelaar, schilder of consument bent, kunt u gericht op zoek gaan naar informatie die voor u van belang is om te weten. Verffabrikanten en verfgroothandelaren vinden er informatie hoe ze VIB’s kunt u uploaden en verspreiden via het systeem. Schilders  en applicateurs vinden er informatie hoe ze VIB’s kunnen downloaden. Particulieren kunnen op de site zoeken naar veiligheidsinformatie voor het uitvoeren van een schilderklus.