Omslag bewerkt 2v1023x350

Download hier veiligheidsinformatie van verfproducten

header-nieuws

Download hier veiligheidsinformatie van verfproducten

Initiatiefnemers VeiligmetVerf

Veilig werken met verfproducten begint met het inwinnen van informatie over de gezondheidsrisico’s en te nemen voorzorgsmaatregelen. Deze informatie wordt meegegeven bij de verkoop van het product. Dat kan in de vorm van een etiket, een veiligheidsinformatieblad (VIB) of persoonlijk advies. VeiligmetVerf.nl is een gezamenlijk initiatief van de VVVF (verf- en drukinktindustrie) en de VVVH (verfgroothandel). Niet-lidbedrijven kunnen zich er ook bij aansluiten. 

VeiligmetVerf.nl verstrekt op een eenvoudige manier veiligheidsinformatie aan professionele gebruikers. Doelstelling is dat er veilig met de producten wordt gewerkt.

REACH-verplichting

De Europese stoffenwetgeving REACH verplicht fabrikanten en groothandelaren om het veiligheidsinformatieblad (VIB) te verstrekken van producten die gevaarlijke stoffen bevatten aan een professionele klant. Verfleveranciers en ook leveranciers van lijmen en kitten, gebruiken het VeiligmetVerf-distributiesysteem om VIB's te versturen, waarmee ze voldoen aan hun actieve brengplicht van veiligheidsinformatiebladen. Het is ook mogelijk op VeiligmetVerf.nl ook zelf veiligheidsinformatiebladen te downloaden en meer te weten komen over veilig werken met verf.

Als een (schilders)bedrijf een product voor de eerste keer bestelt, wordt een VIB meegeleverd. Als de samenstelling van dat product is veranderd, ontvangt het (schilders)bedrijf een geactualiseerde VIB. De leveranciers zijn hier wettelijk toe verplicht.