Hoe werkt veilig met verf?

Via VeiligmetVerf.nl worden veiligheidsinformatiebladen door de keten heen verstuurd, van fabrikant naar groothandel naar schilder of applicateur. Hoe werkt dat?

Een verfleverancier zorgt er voor dat zijn/haar systeem van verkopen is gekoppeld aan Veiligmetverf. Dit is een database met veiligheidsinformatiebladen (VIB's) van verschillende verf- en lijm-/kitproducten.

Bij de eerste aankoop wordt via VeiligmetVerf.nl een e-mail gestuurd naar de koper met een link naar het veiligheidsinformatieblad. Kopers krijgen automatisch een nieuwe versie in hun mailbox als het veiligheidsinformatieblad is geüpdatet.

Deelnemers VeiligmetVerf.nl zijn verantwoordelijk voor:
- Het tijdig uploaden van het veiligheidsinformatieblad van al hun gevaarlijke stoffen of mengsels;
- Het tijdig vervangen van het veiligheidsinformatieblad als deze is gewijzigd;
- Het tijdig en volledig uploaden (via ERP-link of web-/FTP-service) van verkoopdata, zodat de veiligheidsinformatiebladen bij geleverde producten worden verstuurd.

Koppeling van het verkoopordersysteem

VeiligmetVerf.nl verstuurt veiligheidsinformatie van de fabrikant naar de groothandel naar de professionele eindgebruiker (schilder/applicateur). Verkoopdata uit het verkoopordersysteem van een deelnemer-fabrikant of deelnemer-grossier worden gekoppeld aan de VeiligmetVerf-database. Na ontvangst van de verkoopdata stuurt het distributiesysteem een e-mail met deep-link van het bijbehorende veiligheidsinformatieblad naar de desbetreffende afnemer.

ERP-link
Met de (interne) ERP-link kunnen automatisch VIB's naar eindgebruikers worden gestuurd. Het proces van dagelijks uploaden kan geheel automatisch verlopen door middel van de web- of FTP-service.

Webservice
Via webservice worden gegevens uit het ERP-systeem verstuurd naar de VeiligmetVerf-database, die het doorstuurt naar de klant.

FTP-service
Om gebruik te maken van de FTP-service (File Transfer Protocol) moeten gegevens uit het ERP-systeem in een externe map van de FTP-service worden geplaatst. Dit kan ook worden geautomatiseerd. Mogelijke softwareprogramma’s zijn FileZilla of CuteFTP. Bedrijven kunnen het uploaden naar een FTP-server ook automatiseren.