Uitleg distributiesysteem

Via VeiligmetVerf.nl worden veiligheidsinformatiebladen door de keten heen verstuurd, van fabrikant naar groothandel naar schilder of applicateur. Hoe werkt dat?

Een verfleverancier zorgt er voor dat zijn/haar systeem van verkopen is gekoppeld aan Veiligmetverf. Dit is een database met veiligheidsinformatiebladen (VIB's) van verschillende verf- en lijm-/kitproducten.

Bij de eerste aankoop wordt via VeiligmetVerf.nl een e-mail gestuurd naar de koper met een link naar het veiligheidsinformatieblad. Kopers krijgen automatisch een nieuwe versie in hun mailbox als het veiligheidsinformatieblad is geüpdatet.

Deelnemers VeiligmetVerf.nl zijn verantwoordelijk voor:
- Het tijdig uploaden van het veiligheidsinformatieblad van al hun gevaarlijke stoffen of mengsels;
- Het tijdig vervangen van het veiligheidsinformatieblad als deze is gewijzigd;
- Het tijdig en volledig uploaden (via ERP-link of web-/FTP-service) van verkoopdata, zodat de veiligheidsinformatiebladen bij geleverde producten worden verstuurd.

Koppeling van het verkoopordersysteem

VeiligmetVerf.nl verstuurt veiligheidsinformatie van de fabrikant naar de groothandel naar de professionele eindgebruiker (schilder/applicateur). Verkoopdata uit het verkoopordersysteem van een deelnemer-fabrikant of deelnemer-grossier worden gekoppeld aan de VeiligmetVerf-database. Na ontvangst van de verkoopdata stuurt het distributiesysteem een e-mail met deep-link van het bijbehorende veiligheidsinformatieblad naar de desbetreffende afnemer.

ERP-link
Met de (interne) ERP-link kunnen automatisch VIB's naar eindgebruikers worden gestuurd. Het proces van dagelijks uploaden kan geheel automatisch verlopen door middel van de web- of FTP-service.

Webservice
Via webservice worden gegevens uit het ERP-systeem verstuurd naar de VeiligmetVerf-database, die het doorstuurt naar de klant.

FTP-service
Om gebruik te maken van de FTP-service (File Transfer Protocol) moeten gegevens uit het ERP-systeem in een externe map van de FTP-service worden geplaatst. Dit kan ook worden geautomatiseerd. Mogelijke softwareprogramma’s zijn FileZilla of CuteFTP. Bedrijven kunnen het uploaden naar een FTP-server ook automatiseren.