Omslag bewerkt 2v1023x350

Download hier veiligheidsinformatie van verfproducten

header-nieuws

Download hier veiligheidsinformatie van verfproducten

Uitleg distributiesysteem

Via VeiligmetVerf.nl worden veiligheidsinformatiebladen door de keten heen verstuurd, van fabrikant naar groothandel naar schilder/applicateur. Hoe werkt dat distributiesysteem?

Een verfleverancier zorgt er voor dat zijn/haar verkoopordersysteem is gekoppeld aan Veiligmetverf.nl. Deze website bevat een database met veiligheidsinformatiebladen (VIB's) van verschillende verfproducten. Bij de eerste aankoop van een verfproduct wordt er via VeiligmetVerf.nl een e-mail naar de afnemer gestuurd met daarin een link naar het bijbehorende VIB en indien beschikbaar een werkplekinstructiekaart (WIK). Ook wordt er een update verstuurd als er een nieuwe versie van deze documenten is gepubliceerd.

1. Uploaden

Het interne deel van het systeem is voor het uploaden van VIB's door verfleveranciers. Leveranciers van producten die onder de definitie van verf vallen kunnen hun VIB's in PDF format (of de deeplink daarnaar toe, bijv. op de eigen website) volgens de daarvoor geldende instructie uploaden. Zij kunnen hun VIB ook koppelen aan de daarvoor geldende WIK (werkplekinstructiekaart), indien beschikbaar.

 

2. Downloaden

Het externe deel van het systeem is voor de gebruiker. Na het inloggen kan hij/zij VIB's downloaden. Er is een sterke zoekmachine beschikbaar waarmee VIB's kunnen worden opgezocht. Let op: Het ter beschikking stellen van VIB's aan gebruikers door te verwijzen naar VeiligmetVerf.nl is géén invulling van de brengplicht.

Koppeling van het verkoopordersysteem

Het actief ter beschikking stellen van VIB's aan de volgende schakel in de keten is de verantwoordelijkheid van elk individueel bedrijf. Verkoopdata uit het verkoopordersysteem van een deelnemer-fabrikant of deelnemer-grossier worden gekoppeld aan de VeiligmetVerf-database. Na ontvangst van de verkoopdata stuurt de website een e-mail met deeplink voor het bijbehorende VIB naar de desbetreffende afnemer.

 

ERP link

Met de (interne) ERP-link kunnen automatisch VIB's per email naar eindgebruikers worden gestuurd. Als een VIB is gekoppeld aan een werkplekinstructiekaart (WIK), dan wordt deze ook per aparte e-mail meegestuurd. Om de VIB's naar de klant te sturen, moet een excelsheet met daarin o.a. aankoopdatum, naam klant, e-mailadres en naam product worden geüpload. Vanuit de database worden vervolgens automatisch de VIB's naar de klanten verstuurd. Het proces van dagelijks uploaden kan geheel automatisch verlopen door middel van de webservice of FTP-service. 

 

Web service

Webservice is een programma dat gebruik maakt van internet om gegevens vanuit het bedrijfssysteem (ERP-systeem) te verzenden naar de VeiligmetVerf-database. De webservice verwerkt deze gegevens (o.a. klant en productnaam) en stuurt vervolgens VIB's naar de klant. De webservice rapporteert terug of gegevens juist zijn verwerkt en of het VIB is verstuurd. Veel moderne ERP-systemen bevatten een module waarmee het aanroepen van een webservice eenvoudig kan worden geprogrammeerd.

   

FTP service

Als het ERP-systeem geen webservice module bevat, kan gebruik worden gemaakt van een zgn. FTP-service (File Transfer Protocol). Vanuit het ERP-systeem moeten gegevens via het internet in een externe map van de FTP-service worden geplaatst. De gegevens worden verwerkt en de VIB's worden naar de klant verstuurd. De FTP-service rapporteert vervolgens terug over de verwerking van de gegevens en of de VIB's verstuurd zijn. Programma's waarvan gebruik gemaakt kan worden, zijn FileZilla of CuteFTP. Deze programma's zijn gratis te downloaden van internet. De meeste internet browsers hebben een beperkte FTP-functionaliteit. Bedrijven kunnen het uploaden naar een FTP-server eventueel zelf automatiseren.

Deelnemers VeiligmetVerf zijn verantwoordelijk voor:

  • Het tijdig uploaden van het VIB van al hun gevaarlijke stoffen of mengsels.
  • Het tijdig vervangen van het VIB indien deze is gewijzigd.
  • Het tijdig en volledig uploaden (via ERP-link of webservice/FTP-service) van verkoopdata die benodigd zijn voor het toesturen door VeiligmetVerf.nl van de VIB's van de geleverde producten.