Brancheorganisatie

De Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF) is opgericht in 1907. In de afgelopen honderd jaar is de VVVF uitgegroeid tot een eigentijdse, slagvaardige brancheorganisatie die ca. 90% van de Nederlandse verf- en drukinktindustrie vertegenwoordigt.

De VVVF werkt aan een gelijk speelveld voor de verf- en drukinktindustrie en ondersteunt de ledenbedrijven op het gebied van compliance, werkgeverschap, innovatie en duurzaam ondernemen. De brancheorganisatie stimuleert de leden om verf en drukinkt op een veilige en duurzame manier te produceren en de functionaliteiten continu te verbeteren.

De verf- en drukinktindustrie zorgt er op een innovatieve en duurzame manier voor dat onze leefomgeving kleurrijk is en langer meegaat.

OrganogramOrganogram
Thema's

De VVVF concentreert zich op vier thema’s: wetgeving, arbeid, innovatie en duurzaam ondernemen. Elk thema wordt aangestuurd door een themagroep waarin vertegenwoordigers van ledenbedrijven zitten. 

Sectoren

De ledenbedrijven zijn actief in verschillende marktsegmenten, zodat de VVVF een clustering kent in secties: bouw, (druk)inkt, autoreparatie, marine, protective coatings, brandwerende coatings, wegen/wegmarkering. In deze sectorgroepen worden sectorspecifieke onderwerpen opgepakt. 
Daarnaast is ketensamenwerking een belangrijk aspect. Verf en drukinkt zijn tenslotte altijd onderdeel van een samengesteld eindproduct, of het nu een auto is, een woning of een krant. De VVVF heeft dan ook regelmatig afstemming met ketenpartners.

Interesse in lidmaatschap

Samenwerking binnen Nederland

De VVVF zet zich in voor een gezond ondernemersklimaat met aandacht voor goed werkgeverschap en duurzaam ondernemen. De VVVF is daarvoor aangesloten bij:

Mengend Nederland De brancheorganisaties voor desinfectie- en reinigingsmiddelen (NVZ), cosmetica (NCV), spuitbussen (NAV), lijmen en kitten (VLK), en verf en drukinkt (VVVF) zijn in 2020 een samenwerkingsverband aangegaan onder de naam Mengend Nederland. De organisaties slaan de handen ineen voor duurzame en veilige productie in Nederland en voor verantwoord gebruik van hun producten.
VNO-NCW Dé politieke belangenbehartiger van ondernemend Nederland. VNO-NCW maakt zich sterk voor een excellent ondernemings- en vestigingsklimaat in Nederland.
AWVN AWVN is de werkgeversorganisatie die branches en bedrijven ondersteunt bij cao-onderhandelingen. Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema.
MVO Nederland Binnen MVO Nederland zijn branches en ondernemers actief die investeren in de nieuwe economie.
C3 C3 staat voor Centrum JongerenCommunicatie Chemie. De organisatie ontwikkelt leermiddelen voor scholieren en studenten, waaronder een (online) lesmodule om verf te maken en de duurzame verffabriek.


Centrum JongerenCommunicatie Chemie brengt chemie tot leven en geeft kinderen en jongeren de kans hun talenten hierin te ontdekken

Samenwerking binnen Europa

Steeds meer wetgeving komt op Europees niveau tot stand. Europa is niet gevestigd in Brussel, Europa is gevestigd in ál haar lidstaten; samen besluiten zij over Europese voorstellen. De VVVF is groot voorstander van een gelijk speelveld in Europa en werkt daarom nauw samen met andere nationale brancheorganisaties binnen CEPE en EuPIA.

CEPE Conseil Européen de l'Industrie des Peintures, des Encres d'Imprimerie et des Couleurs d'Arts
Sinds 1951 jaar is CEPE de Europese koepelorganisatie voor producenten en importeurs van verven, drukinkten en artistieke verven.
De VVVF is lid van CEPE en neemt actief deel aan verschillende werkgroepen.
EuPIA European Printing Ink Association
EuPIA, opgericht in 2003 binnen CEPE, geeft de drukinktbedrijven een stem op het Europese podium. Ledenbedrijven volgen de EuPIA Exclusion Policy, zelf ingesteld afspraken ten aanzien van het uitfaseren van stoffen die strenger is dan de wettelijke voorschriften. De Exclusion Policy helpt werknemers in de inktindustrie evenals in de grafische sector om veilig en gezond te werken. 
De VVVF is lid van EuPIA en tevens actief binnen de Europese drukinktorganisatie.

 

Historie VVVF in het kort

In 1907 werd de Vereniging van Verf- en Vernisfabrikanten opgericht door 27 verffabrikanten. Zorgen over de verslechterende economische ontwikkeling van de verfindustrie vormde de directe aanleiding.
In 1954 trad de VVVF toe tot CEPE, de Europese overkoepelende organisatie van verenigingen van de verf-, inkt- en kunstschilderverffabrikanten.
In 1974 sloten de drukinktfabrikanten zich aan bij de VVVF. De brancheorganisatie veranderde van naam en ging de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten heten. De afkorting bleef onveranderd VVVF.
In 1986 traden importeurs van verf en drukinkt toe tot de VVVF.
In 1994 werd de vereniging van de verfgroothandel, VVVH, geassocieerd lid.