Conserveringsmiddelen

Conserveringsmiddelen worden gebruikt om te beschermen tegen schadelijke micro-organismen, zoals bacteriën, gisten, schimmels of algen. In watergedragen verf, drukinkt, lijm en kit  worden ze gebruikt, maar ook voor schoonmaakmiddelen, handencrémes, veilig drinkwater, en dergelijke. Download de position paper over conserveringsmiddelen.

Steeds meer coatingproducten (verf, drukinkten, lijmen en kitten) zijn nu op waterbasis. Zonder conserveringsmiddelen zorgt de aanwezigheid van water ervoor dat micro-organismen kunnen groeien. Door deze bacteriën, gisten, schimmels of algen bederft het coatingproduct in het blik of waarop het is aangebracht.

Om natte verf te conserveren worden meestal isothiazolinonen gebruikt. Deze stoffen vormen geen risico op sensibilisatie, behalve voor mensen die al gevoelig zijn voor deze stoffen. Dit risico is beheersbaar aangezien de naam van de stof op het verfblik staat. Mensen die hiervoor gevoelig zijn, kunnen producten met isothiazolinonen daardoor eenvoudig vermijden.

Om de droge verflaag te behouden, vervullen isothiazolinonen ook een rol. Er kan sensibilisatie optreden als de verf niet wordt gebruikt volgens de voorschriften van leverancier. Dit risico is naar verwachting laag: op verfblikken staat een waarschuwing en er wordt gewerkt met een lage concentratie conserveringsmiddel in verf en er is onregelmatig verfcontact.
Als wel een allergische reactie optreedt, dan is dit effect nog omkeerbaar en kan toekomstige blootstelling worden vermeden.

De eisen van de Biociden-verordening hebben geleid tot een langdurig en kostbaar systeem, waardoor biocidenfabrikanten (bijna) geen nieuwe conserveringsmiddelen meer op de markt brengen.

Het 'Safety Review Programme' leidt tot een afname van het aantal conserveringsmiddelen, zonder dat er wordt gekeken naar de relevantie en beschikbaarheid van deze stoffen . Hierdoor worden relevante biociden uitgefaseerd, waarvoor geen vervanging komt.

Een innovatie is gevonden voor een matte verf voor binnenshuis. Deze matte binnenverf heeft een hoge pH om de groei van micro-organismen tegen te gaan. De industrie werkt aan oplossingen, maar vooralsnog zijn er nog technologische beperkingen voor een brede toepassing ervan.
Uit een recente studie van het Ministerie van Milieu van Denemarken bleek dat 'het voor de nabije toekomst duidelijk is dat conservering van verf in blik noodzakelijk blijft'.