Participatiewet

Iedereen die kan werken maar daarbij on­dersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. Doelstelling is om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoor­ziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning (Wajong).

De VVVF heeft in de cao 2015-2017 voor de verf- en drukinktindustrie afgesproken om minimaal 5 personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, werkzaam te hebben in de sector. AWVN ondersteunt hierbij met het programma ’Werkgevers gaan inclusief’. U vindt hier veel informatie, zoals documenten en praktijkvoorbeelden.

JIP, tool voor plan
AWVN heeft een handig hulpmiddel ontwikkeld om aan de slag te gaan met de Participatiewet: JIP. Als u niet precies weet welke stappen u moet zetten, dan biedt deze tool houvast. JIP inspireert, geeft tips, levert informatie, voorbeelden en handvatten voor het opzetten van een plan.

Bemiddelaars
Op de website vindt u bovendien organisaties die helpen bij de bemiddeling van mensen die vallen onder de Participatiewet. U kunt hier eenvoudig een selectie maken en zo een regionale tussenpersoon of juist een landelijke organisatie vinden. Raadpleeg eens een bemiddelaar en informeer naar de mogelijkheden.

 

Nuttige links