Circulaire economie

De Europese Commissie heeft een transitie in gang gezet van de lineaire naar de circulaire economie. Europa zal gestaag veranderen in een circulaire economie. Voor producenten betekent dit dat ze efficiënt(er) omgaan met grondstoffen, meer energiearme en hernieuwbare grondstoffen gebruiken, minder afval genereren en meer afval en reststromen hergebruiken of recyclen. 

Circular Economy Action Plan

Met het Circular Economy Action Plan maakt Europa het beleid concreet. Zo komt de Europese Commissie met de herziening van wetgeving over verpakkingsafval, afvalmanagement voor secundaire grondstoffen en wetgeving voor productontwerp (ecodesign).

De industrie is voorstander van beleid op Europees niveau om een gelijk speelveld te hebben. Een belangrijk punt daarbij is strategische autonomie: minder afhankelijk zijn van niet-Europese grondstofleveranciers en meer productie in de EU.

De EU heeft de ambitie dat producten in 2030 20% hernieuwbare koolstof bevatten, dus  geheel of deels biobased materialen bevatten. De verf- en coatingsindustrie past al in toenemende mate biobased materialen toe. 

Verfemmers van gerecyclede kunststof

Post-consumer recyclaat is geschikt om te worden verwerkt in kunststof verfemmers, in het bijzonder omdat deze groep verpakkingen niet hoeven te voldoen aan strenge food-contact wetgeving. CE Delft heeft berekend dat recyclaat in verfemmers een CO2 besparing kan opleveren van zo'n 40 tot 50%. De verfindustrie gebruikt daarom steeds meer van deze emmers.

In een werkgroep met verfproducenten, bouwmarkten, recyclers en verpakkingsproducenten werkt de VVVF samen om de markt voor recyclaat in verfemmers te vergroten. Hierbij zijn een aantal dingen van belang zoals de beschikbaarheid van recyclaat, kwaliteitseisen aan de emmer en deksel en correcte communicatie naar de klant. De werkgroep heeft een marktvisie voor 2025 opgesteld, waarin een aantal verfproducenten de ambitie stellen om in 2025 geen verfemmers te gebruiken die van virgin plastic zijn. 

Safe-and-Sustainable by Design

Safe-and-Sustainabe by Design is een beoordelingsraamwerk dat verder gaat dan REACH. Dit concept gaat bepalen of een stof wel of niet veilig én duurzaam genoeg is voor de toekomst. Het stimuleert dat grondstofproducenten om in hun innovatieproces te werken aan veiliger en duurzamere stoffen.
De VVVF en VLK zijn voorstander van verdere verduurzaming van stoffen, aangezien de CO2-voetafdruk van hun producten voor minimaal 75% bij de grondstoffen vandaan komt. Lees ook het Manifest I van Mengend Nederland.

Het raamwerk neemt de hele levenscyclus mee, wat het ongewenste substituties moet tegengaan. Het Safe-and-Sustainable by Design concept zit nog in de beginfase, verwacht wordt dat de verdere ontwikkeling een aantal jaren gaat duren.