Duurzaam onderhoud

Duurzaamheid is cruciaal, evenals goed onderhoud. Een jaar uitstel van onderhoud aan gebouwen of objecten kan tot forse schade leiden met als gevolg dure reparaties. Bij duurzaam onderhoud speelt de keuze van materialen een belangrijke rol, evenals goed gebruik van apparatuur en vakkennis van de applicatie.

Milieulabel Schilderproject

De VVVF en OnderhoudNL hebben een webapplicatie gemaakt om duurzaam onderhoud tastbaar te maken. In het Milieulabel Schilderproject wordt het totaal aan broeikasgassen berekend dat gedurende de levenscyclus van het schilderproject wordt uitgestoten. Het is dus gebaseerd op drie pijlers: 1) verf, 2) vervoer, 3) hulpmiddelen. De berekening wordt uitgedrukt in CO2-equivalenten wat wordt weergegeven in label G tot en met A. Bekijk de animatie of ga naar het milieulabel.

Product Environmental Footprint 

De mate van duurzaamheid van een product moet worden bepaald aan de hand van wetenschappelijke meetmethodes. Op Europees niveau heeft de verfindustrie daarom gewerkt aan de Product Environmental Footprint, kortweg PEF. De Europese verfindustrie heeft hiertoe de Screening Study Decorative Paints uitgevoerd voor de Europese Commissie. Verffabrikanten en -importeurs gebruiken deze data om de milieuvoetafdruk van hun verf vast te stellen.

Duurzaam onderhoud

Er zijn verschillende instrumenten om hier invulling aan te geven:
- Met GPR Gebouw wordt de duurzaamheid gemeten van bestaande bouw, nieuwbouw en grootschalige renovatie van woning- en utiliteitsbouw. Met GPR Onderhoud wordt eenvoudig en snel inzicht verschaft in de milieubelasting van onderhoudsscenario’s.
- De Nationale Milieudatabase vormt in Nederland de basis om de duurzaamheid van bouwwerken te bepalen. De kern van de database wordt gevormd door de LCA-gegevens van materialen en producten.