Duurzaam onderhoud

Duurzaamheid is cruciaal, evenals goed onderhoud. Een jaar uitstel van onderhoud aan gebouwen of objecten kan tot forse schade leiden met als gevolg dure reparaties. Bij duurzaam onderhoud speelt de keuze van materialen een belangrijke rol, evenals goed gebruik van apparatuur en vakkennis van de applicatie.

Milieulabel Schilderproject

De VVVF en OnderhoudNL hebben een webapplicatie gemaakt om duurzaam onderhoud tastbaar te maken. In het Milieulabel Schilderproject wordt het totaal aan broeikasgassen berekend dat gedurende de levenscyclus van het schilderproject wordt uitgestoten. Het is dus gebaseerd op drie pijlers: 1) verf, 2) vervoer, 3) hulpmiddelen. De berekening wordt uitgedrukt in CO2-equivalenten wat wordt weergegeven in label G tot en met A. Bekijk de animatie of ga naar het milieulabel.

Product Environmental Footprint 

De mate van duurzaamheid van een product moet worden bepaald aan de hand van wetenschappelijke meetmethodes. Op Europees niveau heeft de verfindustrie daarom de Screening Study Decorative Paints uitgevoerd voor de Product Environmental Footprint. PEF is een beoordelingsmethode die als basis dient voor etiketten, wettelijke vereisten of aanbestedingscriteria. Verffabrikanten en -importeurs gebruiken deze data om de milieuvoetafdruk van hun verf vast te stellen.

Duurzaam onderhoud

Met GPR Gebouw wordt de duurzaamheid gemeten van bestaande bouw, nieuwbouw en grootschalige renovatie van woning- en utiliteitsbouw. Met GPR Onderhoud wordt eenvoudig en snel inzicht verschaft in de milieubelasting van onderhoudsscenario’s. Daarnaast vormt de Nationale Milieudatabase in Nederland een database van LCA-gegevens waarmee de duurzaamheid van bouwwerken kan worden bepaald.