Duurzaam onderhoud

Duurzaamheid is cruciaal, evenals goed onderhoud. Een jaar uitstel van onderhoud aan gebouwen of objecten kan tot forse schade leiden met als gevolg dure reparaties. Bij duurzaam onderhoud speelt de keuze van materialen een belangrijke rol, evenals goed gebruik van apparatuur en vakkennis van de applicatie.

Milieulabel Schilderproject

De VVVF en OnderhoudNL hebben een webapplicatie gemaakt om duurzaam onderhoud tastbaar te maken. In het Milieulabel Schilderproject wordt het totaal aan broeikasgassen berekend dat gedurende de levenscyclus van het schilderproject wordt uitgestoten. Het is dus gebaseerd op drie pijlers: 1) verf, 2) vervoer, 3) hulpmiddelen. De berekening wordt uitgedrukt in CO2-equivalenten wat wordt weergegeven in label G tot en met A. Bekijk de animatie of ga naar het milieulabel.

Duurzaam in de bouw

Het Bouwbesluit 2012 schrijft het maken van een milieuprestatie van gebouwen (MPG) voor. Er wordt dan niet gekeken naar de milieuprestatie van afzonderlijke producten, maar naar de milieuprestatie van het bouwwerk als geheel. De Nationale Milieudatabase vormt in Nederland de basis om de duurzaamheid van bouwwerken te bepalen, gebaseerd op LCA-gegevens.
Met GPR Gebouw wordt de duurzaamheid gemeten van bestaande bouw, nieuwbouw en grootschalige renovatie van woning- en utiliteitsbouw. GPR Onderhoud verschaft inzicht in de milieubelasting van onderhoudsscenario’s.