Biobased coatings

De VVVF heeft de ambitie uitgesproken dat in 2030 een zo groot mogelijk deel van de verf en drukinkt op de Nederlandse markt is gebaseerd op hernieuwbare grondstoffen. De verven mogen bij deze transitie niet inboeten aan functionaliteit; de technisch noodzakelijke eigenschappen moeten op hetzelfde niveau blijven. 

Het aanbod is nog beperkt, maar er zijn al biobased grondstoffen op de markt. De wortel van meekrap wordt bijvoorbeeld gebruikt voor kleurstoffen en het zetmeel van aardappelen wordt toegepast als bindmiddel. De VVVF heeft een Biobased Rekentool (ledennet) ontwikkeld voor de leden.

Biobased economy

Materialen zullen in de toekomst (deels) biobased zijn. Verschillende ondernemers in de verf- en drukinktindustrie spelen er nu al op in en bieden biobased verf aan.