CO2-voetafdruk

Product Environmental Footprint

De mate van duurzaamheid van een product moet worden bepaald aan de hand van wetenschappelijke meetmethodes. Op Europees niveau heeft de verfindustrie daarom de Screening Study Decorative Paints uitgevoerd voor de Product Environmental Footprint. PEF is een beoordelingsmethode die als basis dient voor etiketten, wettelijke vereisten of aanbestedingscriteria. Verffabrikanten en -importeurs gebruiken deze data om de milieuvoetafdruk van hun verf vast te stellen.

Energiebesparing

In het Energieakkoord voor duurzame groei (2013) hebben overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de handen ineen geslagen om concrete stappen te zetten voor een duurzame wereld. Er zijn afspraken gemaakt over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid en er zijn erkende maatregelen geïntroduceerd. De verf- en drukinktindustrie heeft met de overheid ook een lijst opgesteld van erkende maatregelen voor energiebesparing.