VLK-dag: sectie- en ledenvergadering - najaar

Een bedrijfsbezoek of een activiteit en spreker; het programma voor de VLK-dag van eind 2024 wordt nog ingevuld. Op de dag vergaderen in ieder geval verschillende secties en de ledenvergadering vindt dan ook plaats. Meer informatie volgt!

Datum en tijdstip:
2024-11-13T09:30:00 2024-11-13T18:00:00
Locatie:
nader te bepalen
Adres:


Aanmeldperiode:

Programma

13-11-2024
09:30 - 12:30 uur Sectie Tegellijmen
De agenda wordt toegestuurd naar de sectieleden.
12:30 - 14:15 uur Sectie Kitten
De agenda wordt toegestuurd naar de sectieleden.
14:30 - 15:00 uur Bedrijfspresentatie en rondgang
15:00 - 17:00 uur VLK-Ledenvergadering
De agenda wordt toegestuurd naar de VLK-leden.
17:00 - 18:00 uur Borrel