"Altijd op zoek naar nieuwe, biobased mogelijkheden"

Jan Wessels is senior technisch specialist Business Development

“Ik zit al sinds 1978 in het arbeidsproces. Na de mts ben ik meteen begonnen met werken. Eerst een jaar als operator bij de kunstharsfabriek Synthese in Bergen op Zoom, waar ik later vervangend chef van het toepassingslaboratorium OEM werd. Samen met ons team ontwikkelde ik daar tien jaar lang verfsystemen voor met name de Franse automobielindustrie. Daarna werkte ik onder andere bij D&M-coatings en Transocean Coatings. Verderop in mijn loopbaan, met name in mijn tijd bij Ursa Paint, kwam er steeds meer aandacht voor de ontwikkeling van biobased coatings. Uiteindelijk kwam ik in 2012 bij Van Wijhe Verf terecht met de opdracht een duurzame lijnolieverf te ontwikkelen. Inmiddels is die OER Lijnolieverf alom verkrijgbaar. Dat is wel een prestatie waar ik trots op ben.

De VVVF heeft de ambitie dat in 2030 de helft van alle coatings op de Nederlandse markt biobased moet zijn. Dat is nog wel een uitdaging, hoor. In mijn functie werk ik aan prototypes van nieuwe biobased verfsystemen. Omdat de voorbeelden patent- en concurrentiegevoelig zijn, kan ik daar verder niet te veel over uitweiden. Veel onderzoek bevindt zich nog in de fundamentele fase. Ik heb veel contact met kennisinstellingen en ook met grondstofleveranciers, die biobased bindmiddelen en additieven leveren. Voor de pigmenten bestaan nog maar weinig mogelijkheden voor biobased alternatieven; je wilt immers geen concessies doen aan de lichtechtheid. We hebben in onze muurverven wel al het traditionele bindmiddel kunnen vervangen door een bindmiddel op basis van zetmeel.

Sinds afgelopen januari fungeert het New Business Development-team (NBD), waar ik deel van uitmaak, als start-up binnen Koninklijke Van Wijhe Verf. Samen met sales zoeken we daarin naar mogelijkheden voor nieuwe business. Een voorbeeld is de SolidLux Instant Coating, een dekkend coatingsysteem voor vloeren die door middel van uv-licht direct uithardt en belast mag worden. Door dit toe te passen voor bijvoorbeeld galerijen en trappenhuizen, kunnen nieuwbouwprojecten worden versneld. Er staan nog meer van dit soort vernieuwende verfproducten op ons lijstje om marktgereed te maken.

De werkomgeving is soms hectisch, en dat maakt mijn baan ook zo aantrekkelijk. Binnen een bepaalde tijd moeten we een product klaar hebben voor een praktijkproef, om te bepalen of we wel of niet verdergaan met de ontwikkeling ervan. Onze directeur investeert vol overtuiging in fundamenteel onderzoek en langetermijnprojecten – we hebben niet voor niets een R&D-afdeling van 25 personen (op een totaal van 170 medewerkers) – maar uiteindelijk moet het wel geld gaan opleveren.

Het drijft me om telkens op zoek te zijn naar onverwachte nieuwe mogelijkheden met plantaardige bouwstoffen. De aarde raakt uitgeput. Tegelijkertijd wil ik mijn bijdrage leveren aan het succesvol voortbestaan van dit familiebedrijf, dat in april zijn 100ste verjaardag vierde. Om bij te blijven bezoek ik regelmatig seminars en congressen, waar veel aandacht is voor biobased grondstoffen. Hoeveel verfervaring je ook hebt, je moet openstaan voor nieuwe ontwikkelingen. Ik hoop mijn pensioen hier te halen, met dezelfde drive als nu.”

Hoe ziet Jans werkdag eruit?

“Mijn werkdagen zijn altijd anders, kennen geen vast stramien. Wel beginnen we de werkweek iedere maandagochtend met een kick off, waar we als R&D-afdeling bespreken wat we die week gaan doen: aan welke projecten en producten we gaan werken. Eens per veertien dagen hebben we als NBD-team overleg over de status van onze projecten.
Ik ga regelmatig op pad naar leveranciers, kennisinstellingen, seminars en congressen, maar ik zorg ook dat ik veel op ons eigen lab ben. Het blijft toch het leukste om zelf met verf bezig te zijn. De standaard visuele en mechanische tests doen we hier in huis; meer analytische tests, bijvoorbeeld om vast te stellen waaruit een grondstof is opgebouwd, besteden we uit aan externe laboratoria.
In principe duurt mijn werkdag van acht tot half vijf, maar vaak ben ik ook na die tijd nog met mijn werk bezig. Sinds ik bij Koninklijke Van Wijhe Verf in dienst ben, ben ik nog nooit een dag met tegenzin naar mijn werk gegaan. Ik kan ook echt geen minder leuke kanten van mijn baan bedenken.”