“Aan drukwerk zal altijd behoefte blijven"

Barbara van Eijk-Brandts is verantwoordelijk voor Operations Support bij Flint CPS Inks Netherlands in 's Gravenzande

“De Hogere Laboratoriumschool in Delft, daar ligt voor mij de basis. Al kwam ik eerst terecht in de autolakken. Bij AKZO in Sassenheim om precies te zijn. In het laatste opleidingsjaar liep ik er stage en aansluitend kreeg ik de vraag of ik wilde blijven. Dat deed ik, maar ik bleef in Monster wonen. Een paar jaar later kon ik terecht bij de Flint Group hier in ‘s-Gravenzande. Omdat verf en inkt als producten niet zo ver uit elkaar staan, besloot ik de stap te wagen. Dat is nu bijna 30 jaar geleden. De eerste 10 jaren werkte ik in het laboratorium. Van daaruit mocht ik meewerken aan de ISO 9001-certificering, waarna ik in de kwaliteitsbewaking terecht kwam. Later kwamen daar ook ISO 14001 en veiligheid bij en werd ik HSEQ-manager. Maar binnen een parttime baan – ik werk 4 dagen van 6 uur – werd dat te veel. Mede dankzij wat interne verschuivingen kon ik wat taken teruggeven en ben ik nu verantwoordelijk voor Operations Support, in de breedste zin van het woord. Daarbij horen ook: Kwaliteitsmanagement, Milieu en Lean.

De Flint Group werkt wereldwijd en levert alles voor het drukproces. In ’s-Gravenzande produceren wij heatset-inkt in de 4 basiskleuren. Dat wordt gebruikt voor het drukken van onder meer glossy’s en reclamefolders in zeer grote oplagen. We beleveren de grote drukkerijen in Nederland, Europa en daarbuiten, zoals in Zuid-Afrika, Australië en het Midden-Oosten. Aan drukwerk zal altijd behoefte blijven, maar door de digitalisering zitten we wél in een krimpende markt. Onze organisatie heeft zich daar met succes op aangepast. ‘Kostenbeheersing’ en ‘efficiency’ zijn sleutelwoorden. Bij dat alles zijn we een no-nonsense-bedrijf. We werken hier met circa 65 man, waarvan zo’n 80% in de continu-productie actief is óf daaraan gerelateerd werkt. De klant is altijd koning. Van de loyaliteit en flexibiliteit die daarbij hoort, is het hele bedrijf doordrongen. Mede daardoor zijn we marktleider en kennen we weinig concurrentie.

Mijn werk is heel divers. Overal waar in het (productie)proces ondersteuning nodig is, ben ik van de partij. Veel van mijn taken hebben te doen met vergunningen, wet- en regelgeving en certificering. Dat betekent ook: veel overleg. Ik organiseer, faciliteer, administreer, rapporteer en controleer. Dat laatste is wel eens lastig in een omgeving waar productie de prioriteit heeft. Niet iedereen ziet altijd het nut van procesafspraken. Maar dat maakt ook dat je extra trots bent op zaken die je voor elkaar krijgt. Bijvoorbeeld als we de driejaarlijkse intensieve ISO-audit met succes afronden of – zoals laatst gebeurde – we bij een inspectie van de omgevingsdienst complimenten krijgen. Dan denk ik: ‘Dat doen we als kleine organisatie toch echt niet slecht’. Interne audits deden we bij de Flint Group in het verleden via uitwisseling. Ik kreeg daarmee de kans om onze vestigingen in Winschoten, Deventer, Helmond en Frankfurt te bezoeken. Echt leuk en leerzaam. Maar door corona kan dat nu even niet. Ik hoop echt dat ik dát in de toekomst weer mag oppakken.”

 

Hoe ziet Barbara’s werkdag eruit?

“Als ik niet thuis werk, spreek ik ‘s morgens meestal eerst even met enkele collega’s om te horen of er zaken spelen die aandacht behoeven. Daarna check ik mijn mails waarin ook automatisch meldingen verschijnen van te nemen acties met betrekking tot vergunningen en wet- en regelgeving. Ik check dan onder meer bij de Technische Dienst of alles in orde is en kijk of de rapportages beschikbaar zijn. Daarna is het elke dag anders. Ik ben bijvoorbeeld met de herziening van de milieuvergunning bezig of met audits en voer binnen mijn aandachtsgebieden gesprekken met externe partijen. Na de lunchwandeling in het park (ik ben een buitenmens en probeer altijd veel te bewegen) heb ik om 13.00 uur overleg over wat er speelt in de productie. Ik denk mee over oplossingen en ondersteun waar nodig. De rest van de middag gebruik ik voor administratieve taken als het uitwerken van actielijsten en opstellen van rapportages van onze prestaties op het gebied van veiligheid, milieu en kwaliteit. Echt divers dus.”