'PPG doet veel aan de menselijke maat'

Niek Wetser is medewerker Product Stewardship for Architectural Coatings in Europe, Middle-East and Africa (EMEA) bij PPG in Uithoorn

Ik werk inmiddels al bijna 33 jaar bij PPG. Na de mavo en de havo had ik nog wat andere baantjes voordat ik in 1987 terechtkwam bij Sigma Coatings, zoals het bedrijf toen nog heette. Eerst in de fabriek, in het voorraadbeheer van etiketten en emballage, later van het eindproduct. Daarna ben ik in mijn huidige functie terechtgekomen. Ik vind het nog altijd lastig om aan mensen van buiten het vak uit te leggen wat ik precies doe. Om het simpel te houden zeg ik dan vaak: ‘’Op onze afdeling verzorgen we datgene wat aan de achterzijde van de verpakking staat’’. Dat heeft alles te maken met veiligheid en gezondheid. Waar het onder meer op neer komt, is dat wij onze kennis leveren, zodat PPG in alle businessprocessen, procedures en systemen de bestaande wet- en regelgeving naleeft. Anderzijds zetten we diezelfde kennis in om de opstellers van wetten en regels te ondersteunen. Doel: ervoor zorgen dat het allemaal werkbaar blijft.

Dat lijkt eenvoudig, maar het is toch best een flinke klus. Want ga maar na: alleen PPG heeft al ruim 30.000 artikelen, waarin een diversiteit aan grondstoffen is verwerkt. Het vaststellen van de informatie die we op de verpakkingen moeten zetten, kan natuurlijk al lang niet meer handmatig gebeuren. Dat is geautomatiseerd. De juiste data berekenen de veiligheidsinformatie voor een product. Die wordt onder meer gebruikt voor samenstelling van veiligheidsinformatiebladen. Maar ook voor het vergiftigingeninformatiecentrum (NVIC). In geval van nood – bijvoorbeeld als iemand iets inslikt of inademt – kunnen dan de juiste medische handelingen worden verricht. Daarbij hebben we te maken met de Europese én met lokale – landelijke – voorschriften. Al wordt dat gelukkig steeds verder op elkaar afgestemd. Maar dan nog: voor de nieuwe CLP Annex VIII moesten we nogal wat classificatievelden in onze systemen aanleggen, zodat verzorging van notificaties in de toekomst geautomatiseerd kan worden.

PPG, producent van onder meer Histor, Sigma en Rambo heeft wereldwijd 47.000 medewerkers. In Nederland werken er zo’n 1.000. We zijn groot. Maar als medewerker voel je je bepaald geen nummer. Het bedrijf doet veel aan de ‘‘menselijke maat’’. Intern (niet voor niets werk ik hier al 33 jaar met veel plezier en wil ik hier echt niet weg), maar ook extern. Het houdt hier niet op als de verf in het blik zit. We willen een goede businesspartner zijn voor retail en consument, maar ook voor de schilder. ‘‘To protect and beautify the world’’, luidt onze slogan en dat is waar we voor staan. Al wordt het de sector met betrekking tot dat beschermen naar mijn mening best lastig gemaakt. De wetgeving richt zich nu op de gevaren van de stoffen, wat tot restricties en uitsluiting kan leiden. Beter zou zijn gebruikers te waarschuwen voor de risico’s. Wij hebben sommige stoffen nu eenmaal nodig om er uiteindelijk voor te zorgen dat behandelde materialen langer meegaan. Verf is een belangrijke ‘‘investering’’ in duurzaamheid, met per saldo een positief effect op het milieu. Dat besef zou er wat meer en vaker mogen zijn. Nu is in de overwegingen de balans té vaak zoek.’’

Hoe ziet Nieks werkdag eruit?

“In het algemeen ben ik veel en vaak achter de computer te vinden. Ik houd me dan bezig met al die vraagstukken rondom wetten en regels, classificaties en notificaties. Maar ook met rapportages over hoe we onze systemen onderhouden. Hier in Uithoorn zetelt het Architectural Coatings EMEA-team. Dat betekent dat we ook voorlichting en presentaties geven aan collega’s in het buitenland. De ene keer daar, de andere keer hier. Maar, uit milieu- en kostenoverwegingen natuurlijk ook steeds meer via conference calls en Skype. Daarnaast maak ik ten behoeve van de hele sector deel uit van twee expertgroepen: ‘’REACH – CLP – SUMI’’ en ‘‘Wet- en regelgeving’’. Als zodanig verzorg ik van tijd tot tijd ook presentaties voor de VVVF-leden. Én ik maak al vele jaren deel uit van de groep die het Veilig met Verf-platform samenstelt en onderhoudt. Alles bij elkaar echt leuk en uitdagend werk. Enig nadeel is eigenlijk dat werken zoveel vrije tijd kost. Maar gelukkig vind ik in de avonduren en weekenden nog ruimte genoeg voor mijn familie én voor een lekker potje tennis.”