"Ik maak werkwijzen veiliger, gezonder en beter voor het milieu"

Joost Scheepers, HSE Manager bij AkzoNobel in Wapenveld

“Ik studeerde civiele techniek in Delft. Van 2005 tot 2016 werkte ik als adviseur milieu en veiligheid voor mkb en petrochemie bij Royal HaskoningDHV. In die tijd slaagde ik ook voor de Master of Safety Health and Environment in Delft. In 2016 maakte ik de overstap naar AkzoNobel in Wapenveld, waar ik als HSE-manager (Health, Safety and Environment) deel uitmaak van het sitemanagementteam.

We maken hier decorative coatings, zoals je bijvoorbeeld bij Gamma kunt kopen, maar ook performance coatings, zoals gebruikt voor gas- en olieplatformen op zee, windmolens of jachten. Wapenveld staat bekend als een veelzijdige plant; we werken hier met circa duizend verschillende grondstoffen. Explosiegevaar, aanrijdgevaar en blootstelling gevaarlijke stoffen vormen hier de grootste risico’s. Ik beoordeel de risico’s en bekijk samen met productie en engineering & maintenance hoe we ze kunnen verkleinen. Voorbeelden hiervan zijn een nieuwe afzuiginstallatie, blue spots op heftrucks (die schijnen een blauwe stip op de grond om medewerkers alert te maken), nieuwe procedures of aandacht voor veilig gedrag, zoals beter dragen van adembescherming en gebruiken afzuiging.

Een ander voorbeeld: vorig jaar hebben we twee nieuwe tanks gekregen voor bindmiddelen. Die twee middelen mogen absoluut niet met elkaar reageren. Naar aanleiding van een veiligheidsstudie hebben we beheersmaatregelen genomen, zoals extra sensoren op de vulpuntenkast, die de verlading stoppen als het verkeerde product wordt ingebracht en een sleutelprocedure voor de vulpuntenkast.

Mijn succes als HSE-manager is afhankelijk van anderen. Ik zie mezelf een beetje als bindmiddel: soms moet je teachen, soms moet je preachen. Ik moet anderen ervan overtuigen dat ze iets kunnen verbeteren. Mijn drijfveer is om onze werkwijzen veiliger, gezonder en beter voor het milieu te maken. Daar krijg ik energie van. Zo blijkt uit meting dat de blootstelling van onze medewerkers aan gevaarlijke stoffen de afgelopen twee jaar is gedaald. Dat wil zeggen dat ze zich bewuster zijn van het gevaar, procedures duidelijker zijn (oplosmiddelen afgedekt houden, afzuiger gebruiken, werkplek opgeruimd houden, et cetera) en ze zich daar ook beter aan houden.

HSE is nooit klaar. Ook wij kunnen en moeten nog veel verbeteren. Waar we als site trots op zijn is onze Roadmap. Daarin staan de projecten en te nemen maatregelen voor de komende drie jaar. Die projecten zijn afgestemd op onze risicostudies en wet- en regelgevingregister. Op zo’n manier zitten we zelf aan het stuur en gaan we niet pas wat doen als het bevoegd gezag of externe auditoren het aangeven.

Wat ik leuk vind is als ik mensen enthousiast weet te maken, de vonk (figuurlijk dan) weet over te brengen. Bij mijn functie hoort dat ik hoofd BHV ben. Er heerst een positieve vibe in het team. Ik zie mezelf daarin als smeerolie: serieus zijn als het moet, maar er mag ook best gelachen worden. Die kameraadschap is, naast opleiding, praktijktraining en middelen, essentieel voor een goede BHV’er.

Een andere functie ambieer ik nu niet. Ik ben tevreden, vind het leuk onderdeel van de site te zijn. Wel ben ik sinds kort voorzitter van het VVVF-expertteam Veiligheid Voorop. We voeren een buddysysteem in waarmee bedrijven elkaar helpen om veiligheidsrisico’s te signaleren en aan te pakken. Zeker voor mkb-bedrijven, die vaak geen HSE-manager hebben, is zo’n buddybedrijf heel handig. Ook het VVVF-veiligheidsbeheerssysteem kan ze helpen de zaken goed op de rit te krijgen. Dit is een format met allerlei voorbeeldprocedures die ze vrij kunnen downloaden en gebruiken.”

Hoe ziet Joost’s werkdag eruit?

“Meestal ben ik om acht uur op het werk. Eens per week op de fiets, 27 kilometer vanuit Apeldoorn. Iedere dag om half tien heb ik met het lokaal managementteam een MDI-meeting, managing daily improvements. Dit kunnen ook zaken zijn die via de meetings op de werkvloer om acht uur en groepsleidersniveau om negen uur zijn doorgezet. Bijvoorbeeld als door het aanbrengen van aanrijdbeveiliging rond nieuwe opslagtanks de slang net te kort blijkt. Straks heb ik overleg met de productiemanager, sitemanager en consultant over hoe we explosierisico’s verder kunnen verkleinen. Ik geef deze week ook LoToTo-training: lock out, tag out, try out. Als de technische dienst aan een installatie gaat sleutelen, moet je zeker weten dat er geen spanning meer op zit en er geen gevaarlijke stoffen meer in zitten. Daarnaast besteed ik tijd aan TaakRisicoAnalyses (TRA’s), organiseer ik veiligheidsobservatierondes en doe ik de registratie van veiligheids- en gezondheidsgegevens. Kortom, het is een veelzijdige baan. Van kwart over twaalf tot één hebben we pauze en rond half zes ga ik weer naar huis.”