Verf&Inkt Magazine

Edities 2022

LEES VERF & INKT MAGAZINE nr. 65 MET:

Fotoreportage Masters of Maintenance op 2 en 3 november 2022, p. 16

Interview met Ed Nijpels van de SER over de grondstoffentransitie en circulariteit, p. 20

Fotoreportage VVVF Bijeenkomst Veilig werken & Update wetgeving, p. 24

Onderzoeksproject CEFLEX: drukinkt cruciaal bij duurzame verpakking, p. 26

Gastcolumn van René van Dort, Arbeidsinspectie, over de ARIE-herziening, p. 31

Beroep in Beeld: Daan van Es, WUR-onderzoeker, ontwikkelt biobased materialen, p. 32

LEES VERF & INKT MAGAZINE nr. 64 MET: 

Interview met Raymond de La Court over zijn eerste jaar als VVVF-voorzitter, pag. 18

Reportage: Steeds minder biociden toegelaten, maar alternatieven zijn er niet, pag. 22

Interview met Jifke Sol – lector Circulaire Transitie - over de circulaire economie, pag. 26

Gastcolumn van Jan-Paul Schop - directeur USP Marketing Consultancy - over data, pag 31

Beroep in Beeld: Wilhelm Huck, hoogleraar fysisch-organische chemie aan de Radboud Universiteit in Wageningen, pag. 32

Bedrijfsreportage Vistapaint: Focus op nicheproducten met toegevoegde waarde, p. 34

LEES VERF & INKT MAGAZINE nr. 63 MET: 

Interview met Jolanda Neeft, VVVF regulatory affairs, over REACH-revisie, pag. 16

Interview met Jeroen Hagman, VVVF projectleider duurzaamheid, over Ecodesign en digitaal productpaspoort, pag. 20

Interview met Jacqueline Vaessen, directeur Topsector Chemie: "Industriepolitiek hoog op de politieke agenda", pag. 26

Gastcolumn Hester Klein Lankhorst, directeur Afvalfonds Verpakkingen, pag. 31

Beroep in Beeld: Ellard Hooijveld, promovendus aan Wageningen University & Research, pag. 32

Bedrijfsreportage PPG: Wij zijn een echt technologiebedrijf, p. 34