Interview Ed Nijpels, voorzitter SER-commissie Duurzame Ontwikkeling

‘Verf- en drukinktindustrie, neem het heft in eigen hand’ - De politieke en maatschappelijke aandacht gaat vooral naar de energietransitie, maar volgens de SER is de grondstoffentransitie minstens zo belangrijk. De Nederlandse overheid moet dus maatregelen treffen om de circulaire economie te versnellen. Ed Nijpels over de verkenning die de SER schreef over dit onderwerp en de betekenis daarvan voor de verf- en drukinktindustrie.

In de wereld worstelen we momenteel met drie grote problemen: klimaatverandering, de aantasting van biodiversiteit en het verlies van een gezonde, schone en veilige leefomgeving. Om deze problemen op te lossen, zijn de energietransitie én de grondstoffentransitie nodig. Dat schrijft de SER in de verkenning ‘Evenwichtig sturen op de grondstoffentransitie en de energietransitie voor brede welvaart’, die in september uitkwam. Het advies aan regering en parlement komt uit de koker van de SER-commissie Duurzame Ontwikkeling, waarvan Ed Nijpels voorzitter is.

“De twee transities dienen dezelfde duurzame doelen en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden”, zegt Nijpels. “Het kost energie om grondstoffen te winnen, te bewerken en te gebruiken. Bovendien worden nog steeds fossiele brandstoffen gebruikt als grondstoffen, onder meer in de chemie. Als we de economie circulair kunnen maken, dan besparen we 30 procent energie. Of anders geformuleerd: zonder grondstoffentransitie komen ook de klimaatdoelen in de knel.” De hoofdboodschap is dat beide transities tegelijk en even voortvarend moeten worden aangepakt. Tot nu toe is dat niet het geval.

Lees het volledige artikel in Verf & Inkt Magazine #65