Interview met Jifke Sol – lector Circulaire Transitie - over de circulaire economie

Voor een circulaire economie zijn grote veranderingen nodig, systeemveranderingen, stelt Jifke Sol, lector Circulaire Transities by Fontys. “Het zijn geen rustige tijden, we zijn een schip in een aanzwellende storm. Een fase waarin je vooral veel moet uitproberen en maatjes moet opzoeken voor innovaties.“

De weg naar een circulaire economie draait om biobased grondstoffen, circulaire processen en producten, en het vermarkten daarvan. Maar óók om nieuwe waarden, wetten en regelgeving, en nieuwe businessmodellen, benadrukt sociaal wetenschapper Jifke Sol. Er bestaat helaas geen blauwdruk voor deze transitie en een systeemverandering gaat onontkoombaar gepaard met polarisatie en chaos. Systeemtransitie is learning by doing, stelt Sol. En dat lukt niet in je eentje, het is gaat om samenwerking - co-creatie - van ondernemers, burgers en overheid.

Daar is lef voor nodig en zin in avontuur. En het is belangrijk visies en ideeën uit te spreken om het gezamenlijke doel te bereiken. “Veel mkb’ers denken dat ze alles in hun eentje moeten doen, dat zijn ze gewend. Maar er zijn meer maatjes dan je denkt. Maak contact”, adviseert Sol.

Lees het volledige artikel in Verf & Inkt Magazine #64