Raymond de La Court over zijn eerste jaar als VVVF-voorzitter

“Vol in dialoog met ketenpartners en politici” - Raymond de la Court startte in november 2021 als voorzitter van de VVVF. De verduurzaming van de verf- en drukinktindustrie heeft binnen de brancheorganisatie de grootste prioriteit. Maar dat kan de sector niet alleen. “We zijn onderdeel van een keten van toeleveranciers en afnemers. En moeten samen optrekken om de verduurzamingsslag te maken. Daarom gaan we nog meer dan voorheen de dialoog aan met onze ketenpartners, politici en ngo’s.”

“Ik vind het belangrijk om mij als voorzitter sterk te maken voor de belangen van onze sector. De verf- en drukinktindustrie is een dynamische branche waar momenteel van alles gebeurt. Bovendien zijn wij onderdeel van een keten en verbonden met toeleveranciers en afnemers. Bij de pandemie hebben we gezien wat er gebeurt als de keten onder druk komt te staan. Onze leden hadden steeds meer moeite om aan grondstoffen te komen. Daarom moeten we nadenken hoe we de keten beter kunnen inrichten, bijvoorbeeld door meer alternatieve grondstoffen in Europa, en daaraan gelieerde landen, te produceren.”

De la Court neemt veel ervaring mee. Zo werkt hij sinds zeven jaar als bestuursvoorzitter van AkzoNobel Paints & Coatings Nederland en directeur Benelux bij AkzoNobel Decorative Coatings. Ook binnen de VVVF is hij geen onbekende. De la Court had in het VVVF-bestuur sinds zijn aantreden in 2017 het thema wetgeving in portefeuille. Hij is dan ook vertrouwd met veel dossiers waarmee de verf- en drukinktindustrie heeft te maken. En met alle plannen die er nog aankomen vanuit de Europese Green Deal.

Het eerste jaar was voor de kersverse voorzitter van de VVVF enerverend. “Er liggen tal van dossiers op ons bord. Neem de Chemicals Strategy for Sustainability, een belangrijk onderdeel van de Europese Green Deal. We moeten er rekening mee houden dat de samenstelling van producten hierdoor verandert. Ook de recepturen van verf en inkt. Maar vooralsnog zijn er niet voor alle formuleringen alternatieve grondstoffen beschikbaar, zowel in kwaliteit als kwantiteit. Daarom moeten we met onze ketenpartners vol aan de bak om tijdig alternatieven te ontwikkelen.”

Lees het volledige artikel in Verf & Inkt Magazine #64