Reportage: Steeds minder biociden toegelaten, maar geen alternatieven

Waar halen verffabrikanten straks hun conserveringsmiddelen vandaan? Europese regels dunnen het aanbod van conserveringsmiddelen voor de verfindustrie steeds verder uit. Alternatieven voor biociden zijn er echter niet. Hoe komen we uit deze impasse? Een rondje langs de VVVF, de politiek, het Ctgb en het Platform Biociden. ‘De innovatie staat niet onder druk door onwil bij het bedrijfsleven, maar door wetgeving.’

De afgelopen decennia zijn steeds meer verfproducenten overgestapt op watergedragen verven. Goed voor mens en milieu, maar water als oplosmiddel maakt verven wel vatbaarder voor bederf. Daarom worden er conserveringsmiddelen toegevoegd die voorkomen dat er bacteriën, gisten of schimmels in het water gaan groeien. Conserveringsmiddelen zijn biociden en vallen onder de Europese Biocidenverordening (BPR). Het gevolg is dat een vergunning vereist is voordat ze op de markt mogen komen en dat de werkzame stoffen vooraf moeten worden goedgekeurd.

Peper en zout

“Sinds er Europese wetgeving is voor biociden, zijn veel werkzame stoffen van de markt verdwenen”, zegt Jolanda Neeft, projectleider wetgeving bij de VVVF. “De ene na de andere stof mag niet meer worden gebruikt in consumentenverven. Ooit waren er zes tot zeven soorten, nu nog maar één. Dat is zorgelijk, omdat watergedragen verf niet zonder conserveringsmiddelen kan. Ik vergelijk het weleens met peper en zout in het eten: er is niet veel van nodig, maar het is wel onmisbaar.”

Neeft vindt de huidige risicobeoordelingen te streng. “De nadruk ligt op het potentiële gevaar en beleidsmakers en stofbeoordelaars hebben weinig oog voor nut en noodzaak van conserveringsmiddelen. Biociden zorgen niet per definitie voor gevaarlijke situaties – het hangt ervan af op welke manier en in welke hoeveelheden ze worden gebruikt. Waarom berekenen we het risico niet op grond van blootstelling, zoals de overkoepelende stoffenwetgeving REACH toestaat? Dit leidt tot andere uitkomsten, omdat de blootstelling bij verf erg laag is vergeleken met andere producten met biociden.”

Lees de visie van het Ctgb, het Platform Biociden en de discussie in de Tweede Kamer in Verf & Inkt Magazine #64