Gastcolumn van René van Dort, Nederlandse Arbeidsinspectie

"Veiligheidsbeheerssysteem voor een ARIE-bedrijf." René van Dort, process safety expert bij de Nederlandse Arbeidsinspectie, is gastcolumnist in de decembereditie van Verf & Inkt Magazine. Hij schrijft over ARIE. De meeste bedrijven zijn wel bekend met de risico-inventarisatie en -evaluatie, afgekort tot RI&E. Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken moeten een aanvullende RI&E maken, kortweg ARIE.

"Bedrijven zien een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) nogal eens als een noodzakelijk kwaad. Toch is het dat niet. Veilig werken met gevaarlijke stoffen komt niet vanzelf, dat moeten werkgevers actief managen. Het veilig functioneren van een bedrijf heeft een relatie met het algemene beheer ervan. Als veiligheid op orde is, komt dit ten goede aan processen zoals productie, kwaliteit, milieu, HRM, financiën, etcetera."
[..]
"Het veiligheidsbeheerssysteem zoals gevraagd wordt in de Arie-regelgeving is samengesteld door Europese experts van bedrijven en overheden. Wat behelst dan zo’n veiligheidsbeheerssysteem? Onder andere de al aanwezige organisatie, procedures, verantwoordelijkheden, gebruiken en dergelijke. Niks nieuws onder de zon. Deze standaardzaken zijn onderdeel van de zeven elementen van het veiligheidsbeheerssysteem:

  • de organisatie en het personeel
  • de identificatie en evaluatie van de gevaren en risico’s van zware ongevallen
  • de controle op de uitvoering
  • de wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen
  • de planning voor noodsituaties
  • het toezicht op de prestaties
  • controle en analyse

Het hart van een VBS is de identificatie en evaluatie van de gevaren en risico’s van zware ongevallen. Immers, als je niet weet wat er kan gebeuren weet je ook niet welke maatregelen je moet treffen om deze risico’s te vermijden. Deze inventarisatie moet compleet zijn, je mag geen gevaren en processen vergeten. Het is daarom belangrijk om de risicobeoordeling methodisch en zorgvuldig uit te voeren. Na implementatie van de maatregelen die voortkomen uit deze beoordeling dient gecheckt te worden of de getroffen maatregelen daadwerkelijk effectief zijn." 

Lees volledige column in Verf & Inkt Magazine #65

De VVVF heeft een model-veiligheidsbeheerssysteem dat bedrijven op maat kunnen maken. Downloadable van ledennet.