Interview met VVVF-directeur over duurzame grondstoffen

Mengend Nederland, waaronder de VVVF, publiceerde eind 2021 een manifest waarin de formuleerders zich richten tot de overheid en grondstofproducenten. In Verf & Inkt Magazine geeft Jaitske Feenstra, directeur VVVF een toelichting op de actie en het belang van de beschikbaarheid van meer duurzame grondstoffen.

De beperkte beschikbaarheid van duurzame grondstoffen bemoeilijkt het behalen van de doelstellingen van het duurzame stoffenbeleid, stellen de formuleerders. Die werken samen in Mengend Nederland; het samenwerkingsverband van de brancheorganisaties voor reinigings- en desinfectiemiddelen (NVZ), cosmetica (NCV), spuitbussen (NAV), lijmen en kitten (VLK), en verf en drukinkt (VVVF).
Het spanningsveld tussen de beperkte beschikbaarheid van duurzame grondstoffen, de geopolitieke ontwikkelingen en de Europese verduurzamingsplannen waren voor Mengend Nederland reden om eind 2021 aan de bel te trekken. In het manifest roepen de formuleerders de Nederlandse overheid en de grondstofproducenten op tot de volgende acties:

  1. Stimuleer duurzame productie van grondstoffen, in Nederland en Europa
  2. Communiceer op basis van feiten over het nut en veilige gebruik van chemische stoffen
  3. Benader verduurzaming van grondstoffen op een holistische manier

1. Duurzame productie in Europa
“Als ik kijk naar het eerste actiepunt, dan stappen politici nog wel eens gemakkelijk over het verdwijnen van industriële bedrijven heen. Dat is om twee redenen niet duurzaam: als we de toegang tot bepaalde grondstoffen willen behouden, dan moeten we de productie in Europa organiseren. Daarnaast leven we met zijn allen op één en dezelfde wereld, dus als bedrijven wél CO2 uitstoten, dan moeten we dat niet verplaatsen maar aanpakken.” Politiek en overheid zouden volgens Jaitske Feenstra juist moeten stimuleren dat er bij de betrokken bedrijven een transitie plaatsvindt.

2. Nut en veilig gebruik chemische stoffen
Het tweede punt van het manifest gaat over de communicatie over het nut en veilige gebruik van chemische stoffen. In de Chemicals Strategy for Sustainability (CSS) staat dat negen op de tien Europeanen zich zorgen maken om de impact van chemische stoffen op het milieu. Vierentachtig procent is bezorgd over de impact op de gezondheid. Voor Europa is dat een van de redenen om maatregelen te nemen.
“Wij zijn absoluut voorstander van verdere verduurzaming. Tegelijkertijd zorgen onze producten al voor de verlenging van de levensduur van talloze producten, zoals kozijnen en bruggen. Daarnaast gaan verfsystemen steeds langer mee, mits goed onderhouden. Ook dragen wij bij aan de repareerbaarheid van producten. De verven en inkten zelf zijn steeds meer watergedragen en je ziet een toename van biobased grondstoffen in recepturen”, zegt Feenstra. “Het grootste deel van de CO2-voetafdruk van onze producten komt echter van grondstoffen. Dat is voor ons dan ook een belangrijke schakel. Daarom kaarten wij het belang aan van een duurzame productie van stoffen in Europa.”

3. Kijk naar de hele keten
Het derde punt van het manifest is een oproep om de verduurzaming van grondstoffen op een holistische manier te benaderen. Mengend Nederland vraagt de overheid en grondstofproducenten om te kijken naar de hele levensduur. ‘Door de beperkte benadering van duurzaamheid in het overheidsbeleid dreigen (grond)stoffen en producten van de markt te verdwijnen die dikwijls een vitale bijdrage leveren aan een duurzame maatschappij en waarvan de risico’s bij gebruik goed beheersbaar zijn’, schrijft Mengend Nederland in het manifest. “De bijdrage van de stof of het product moet worden gewogen over de hele levenscyclus, van productie tot de afvalfase, inclusief de bijdrage aan een duurzame maatschappij”, besluit Feenstra.

Lees het volledige artikel in Verf & Inkt Magazine #62