George Hermens, researcher bij AkzoNobel

"Al binnen een jaar schreven we hier een patent"

Vorig jaar oktober ben ik in deze baan gestart. Na een studie scheikunde en mijn uiteindelijke promotie aan de Rijksuniversiteit Groningen verliet ik de academische wereld. Bewust. Want in plaats van met fundamenteel onderzoek bezig te zijn, wilde ik weleens een stapje dichter bij de applicatie, het eindproduct, komen. Maar ook vond ik het belangrijk om me te kunnen inzetten voor een duurzame toekomst voor mens en milieu.

Dat alles lukt hier goed. Binnen de innovatiegroep van AkzoNobel hou ik me bezig met autolakken en dan in het bijzonder met de harde beschermende toplaag ervan. De huidige chemicaliën die daarvoor als grondstof dienen, zijn niet circulair en leiden bij langdurige blootstelling tot onder meer huidproblemen. Waar we aan werken is een biobased coating die uit compleet andere moleculen en polymeren bestaat. Een volledig nieuw product dus dat minimaal dezelfde of liever betere eigenschappen heeft. [..]

Al op de middelbare school wist ik dat scheikunde – mede-geïnspireerd door een gepassioneerde leraar – mijn vak zou worden. Organische chemie dus: mengen, voor de zuurkast staan, proefjes doen, dingen bedenken. Na het behalen van mijn master ben ik bij de groep van Nobelprijswinnaar Ben Feringa gebleven. Daar was ik één van de eerste promovendi die aan de slag gingen met duurzame chemie. Binnen een consortium van drie universiteiten, de overheid en het bedrijfsleven werkten we aan de ontwikkeling van producten uit biomassa die met groene energie en uit slimmere materialen gemaakt worden. Zodoende stond ik dus al vier jaar in nauw contact met consortiumlid AkzoNobel dat een duurzame coating wilde ontwikkelen. Daar zetten we destijds flinke stappen in.

Lees het volledige interview

Lees meer interviews met onderzoekers