Enquête brengt afvalstromen schildersbranche in beeld

De hoeveelheid afval van schildersbedrijven lijkt beperkt. Klantspecifieke, gekleurde verf springt het meest in het oog. Ook worden kwasten na gebruik grotendeels niet gereinigd. Zie hier de eerste conclusies uit een recente enquête onder schilders.

De brancheorganisaties OnderhoudNL (schilders- en onderhoudsbedrijven), VVVF (verfproducenten) en VVVH (verfgroothandels) hebben gezamenlijk een enquête uitgevoerd onder schildersbedrijven om in kaart te brengen hoe zij met hun afval omgaan. Het onderzoek is in 2022 afgenomen onder 86 schildersbedrijven, aangesloten bij OnderhoudNL; de resultaten zijn een indicatie en geen harde afspiegeling van de markt.

Resultaten in een notendop

De enquête toont aan dat de afvalstromen van consumenten en de professionele markt met elkaar verweven zijn. Kleinere schildersbedrijven, en dat is ongeveer tachtig procent van de sector, laten hun gebruikte verf achter bij de klant. Op zich logisch want als klant heeft hij/zij hiervoor betaald. De klant levert de verfrestanten, vermoedelijk nadat ze een aantal jaren in de schuur zijn opgeslagen, uiteindelijk in bij de gemeentelijke milieustraat.

Uit de enquête blijkt dat ook kleinere schildersbedrijven zelf verfrestanten naar de milieustraat brengen. Wettelijk is dat niet toegestaan, maar het betekent wel dat de twee afvalstromen moeilijk van elkaar zijn te onderscheiden. Toch wordt in de meeste gevallen, wanneer verf niet bij de klant kan worden achtergelaten of bewaard voor de volgende klus,  het afval van schildersbedrijven door professionele inzamelaars opgehaald, waarvoor ze contracten hebben.

Het belangrijkste afvalprobleem, bevestigt de enquête, is gekleurde verf. Deze verf is klantspecifiek en niet bij een volgende klus opnieuw te gebruiken Schilders geven ook aan dat een geopende verfverpakking aan kwaliteit verliest, wat eveneens voor afval zorgt.

Lees het volledige artikel in Verf & Inkt Magazine #66