Column van Hester Klein Lankhorst, Afvalfonds Verpakkingen

“Afvalfonds Verpakkingen jaagt gebruik van goed recyclebare verpakkingen aan.” Dat is de koers van Hester Klein Lankhorst, directeur van Stichting Afvalfonds Verpakkingen. Zij is gastcolumnist in het juninummer van Verf & Inkt Magazine.

“Wij zijn in Nederland verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van verpakkingen en zien het als onze opdracht om het gebruik van goed recyclebare verpakkingen aan te jagen zodat deze in als grondstof in de verpakkingsketen behouden kunnen blijven”, schrijft Hester Klein Lankhorst, directeur Afvalfonds  Verpakkingen. In haar column schrijft ze dat het Afvalfonds Verpakkingen het gebruik van goed recyclebare verpakkingen verder wil stimuleren. De heffing die bedrijven betalen voor de inzameling en recycling van hun verpakkingen zal daarom voor slecht recyclebare verpakkingen worden verhoogd en voor goed recyclebare verpakkingen verlaagd.

"Zuinig omgaan met grondstoffen start met zo min mogelijk gebruiken en daarna de grondstoffen zo goed mogelijk gebruiken en hergebruiken. In de recyclefase is het zaak zo veel mogelijk verpakkingen te recyclen tot hoogwaardige grondstof. Hiermee werken we toe naar een circulaire keten. Een keten waarin geen afval, maar alleen nog grondstof bestaat. Hoe beter gerecycled plastic kan worden gebruikt, hoe minder we afhankelijk zijn van (Russische) olie. Bovendien levert elke kilo gerecycled plastic een CO₂-besparing van 2,5 kilo op."

Lees de volledige column in Verf & Inkt Magazine #63