Interview met Jeroen Hagman - VVVF projectleider duurzaamheid - over Ecodesign

De Europese Commissie zet met de Green Deal zwaar in op de verduurzaming van de economie. Jeroen Hagman, projectleider duurzaamheid bij de VVVF, vertelt over Ecodesign, het digitaal productpaspoort, greenwashing en andere onderdelen van het Circular Economy Package I.

Eurocommissarissen Sinkevičius (Milieu), Timmermans (Green Deal) en Breton (Interne Markt) presenteerden 30 maart twee belangrijke wetgevingsvoorstellen. Het eerste voorstel beoogt van duurzame producten in de EU de norm te maken. Het tweede deel richt zich op de bevordering van het consumentenrecht met het doel greenwashing te voorkomen. Bedrijven mogen hun producten niet duurzamer doen voorkomen dan ze in werkelijkheid zijn.

De Europese Commissie wil de huidige Ecodesign richtlijn verbreden. De Commissie noemt textiel, meubels en matrassen en ook verf als mogelijke productgroepen. “Er zal worden gekeken naar de levensduur van verven die vandaag op de markt beschikbaar zijn. Hier kan dan mogelijk een ondergrens aan worden gesteld. Verder wil de Europese Commissie het gebruik van zorgwekkende stoffen in verf- en drukinktrecepturen die een negatief effect hebben op recycling, aan banden leggen. Voor verf en inkt is dit ook van belang als een productgroep wordt gekozen waarin zij verwerkt zitten. Bijvoorbeeld verf op meubels, of inkt op karton. Een mogelijke andere eis is een minimumdekking vierkante meter per liter verf om het efficiënt gebruik van grondstoffen te bevorderen.”

Lees het volledige artikel in Verf & Inkt Magazine #63