Interview met Donald Pols, directeur Milieudefensie, over rol bedrijfsleven bij verduurzaming

Donald Pols, ruim vijf jaar directeur van Milieudefensie, heeft een, duidelijke boodschap voor de industrie: “Focus op de bijdrage die bedrijven kunnen leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen.” Verf & Inkt Magazine ging met hem in gesprek over de Europese Green Deal, de circulaire economie en de manier waarop de overheid samen met consumenten en bedrijven de maatschappij zou moeten verduurzamen.

Hoe staat Milieudefensie tegenover de uitgangspunten van de Europese Green Deal?
“Wij zijn blij met de Green Deal van de Europese Commissie. En staan volledig achter de ambities van EU-klimaatcommissaris Frans Timmermans om klimaatneutraliteit in 2050 te verankeren in de eerste Europese klimaatwet. Tegelijkertijd had het van Milieudefensie nog wel ambitieuzer gemogen. Maar wij beseffen dat het een onderhandelingsuitkomst is, waarbij de Europese Commissie alle lidstaten moet meenemen en tevredenstellen.”

Waar moet volgens Milieudefensie het accent liggen bij de uitwerking van de plannen?
“De Nederlandse overheid moet allereerst de grootste vervuilers aanspreken. Ook moeten we kijken hoe we onze economie willen inrichten. Europa en Nederland kunnen met het huidige economische systeem niet op de oude voet verder gaan. Het Nederlandse bedrijfsleven loopt qua efficiëntie wereldwijd voorop, maar onze mondiale voetafdruk is veel te hoog.”

Wat kunnen we daaraan veranderen?
“Milieudefensie pleit voor de terugkeer van een normerende overheid en voor de afschaffing van de externalisering van kosten. Dat zijn kosten die producenten veroorzaken, maar door de maatschappij als geheel worden gedragen. Denk aan een fabriek die afvalwater met chemische stoffen in een rivier laat stromen. Vijftig kilometer stroomafwaarts moet een waterschap in extra zuiveringsstappen investeren om ze te verwijderen. De fabriek veroorzaakt de kosten en de samenleving betaalt ervoor. Door normen te stellen, die ook voor buitenlandse bedrijven gelden, krijg je een aantrekkelijker binnenlandse markt.”

“Beleidsmakers zouden ook meer oog moeten hebben voor de bijdrage van het midden- en kleinbedrijf aan de economie en innovatie.  Het mkb, waaronder de verf- en drukinktindustrie, is niet alleen de banenmotor, maar ook de innovatiemotor van Nederland. Deze kracht zou de overheid veel beter moeten benutten.”

Lees het volledige artikel in Verf & Inkt Magazine #59