Verfrecycling en -hergebruik

De eerste pot in Nederland gerecyclede verf rolde in december 2013 van de band. Het was gelukt watergedragen verfrestanten - vooral afkomstig van consumenten - te recyclen tot verf die voldoet aan de hoge kwaliteitseisen van een nieuwe verf. De VVVF en SITA namen het initiatief tot het sluiten van deze kringloop waarbij verf een tweede leven krijgt. De ingezamelde verfresten worden verwerkt tot grondstof die door verffabrikanten kan worden gebruikt als ingrediënt voor de productie van nieuwe muurverven.
RIGO Verffabriek is de eerste verffabrikant die op deze manier nieuwe muurverf heeft ontwikkeld en in de markt zet. Uit een levenscyclusanalyse blijkt dat recycling van verf een milieuwinst van 72% oplevert en het hergebruik van verfrestanten de CO2-uitstoot in Nederland met ruim 11.000 ton kan beperken.

Project inzameling en herverdeling verfrestanten

In 2017 werd in de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Den Bosch en Rotterdam niet-gebruikte verf van consumenten en niet-verkochten of beschadigde blikken verf bij handelaren ingezameld. De medewerkers van de milieuparken beoordelen de kwaliteit van de ingezamelde verf. Alleen watergedragen muurverf voor binnen is geschikt. Is een verpakking nog voor meer dan 40 procent gevuld, dan volgt een keuring. Ongeveer 80 procent van de goedgekeurde verf wordt beschikbaar gesteld via kringloopwinkels in Nederland. De rest gaat naar goede doelen zoals buurthuizen, scholen en sportclubs of maatschappelijke projecten.
De inzameling sloot goed aan bij lopende campagnes van lokale overheden om de inwoners bewust(er) te maken van de voordelen van hergebruik van afgedankte goederen. Er is dan ook interesse vanuit andere gemeenten om deel te nemen.

Kijk op op www.communityrepaint.nl