Energiebesparing

In het Energieakkoord voor duurzame groei (2013) hebben overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de handen ineen geslagen om concrete stappen te zetten voor een duurzame wereld. Er zijn afspraken gemaakt over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid en er zijn erkende maatregelen geïntroduceerd. De verf- en drukinktindustrie heeft met de overheid ook een lijst opgesteld van erkende maatregelen voor energiebesparing.

Het isoleren van ventilatiekanalen of het uitzetten van apparatuur die niet wordt gebruikt. Sommige energiebesparingen liggen voor het oprapen. Door de lijst van maatregelen voor energiebesparing op te pakken, kunnen bedrijven voldoen aan hun verplichting uit Activiteitenbesluit (art. 2.15).
Leden van de VVVF zijn zowel producent als importeurs. Voor deze verschillende bedrijfsactiviteiten gelden verschillende maatregelenlijsten:
• Voor de producenten gelden de maatregelen onder nr. 15 verf en drukinkt.
• Voor de importeurs gelden de maatregelen onder nr. 18 bedrijfshallen.

Erkende maatregelenlijst
De maatregelen zijn alleen erkend als de terugverdientijd vijf jaar of minder is. Per maatregel zijn randvoorwaarden benoemd; hiermee wordt aangegeven in welke gevallen de maatregel kan worden toegepast. Deze erkende lijsten geven invulling aan een wettelijke verplichting die al sinds 1993 bestaat. Sinds 2008 staat de verplichting in het Activiteitenbesluit milieubeheer.
Bekijk de erkende maatregelenlijsten op www.infomil.nl

Read more about your energy efficiency(notification) obligation