VVVF/VLK evenementen

De VVVF/VLK organiseert regelmatig bijeenkomsten over specifieke thema's. Zorg dat u ze niet mist!
Op deelname aan de bijeenkomst is de privacyverklaring van de VVVF van toepassing.

 

| Vonk360

Themabijeenkomst Energie

Met de afspraken rond het klimaatakkoord legt de overheid de lat voor energiebesparing hoger. Iedereen moet er een bijdrage aan leveren. De overheid gaat bovendien strenger toezien op genomen maatregelen. De erkende maatregelenlijst voor energiebesparing is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

| 't Veerhuis Vergadercentrum

VVVF/VLK Training PGS15/31 en ZZS

Verplichtingen uit PGS15 en PGS31 vragen de aandacht van veel bedrijven. Dat geldt ook voor de emissie van zeer zorgwekkende stoffen. Om de achterban hiervoor praktische handvatten te geven, organiseert VVVF/VLK deze training speciaal voor de ledenbedrijven.

| Postillion Utrecht-Bunnik

Informatiebijeenkomst Persoonlijk Keuzebudget

De levensfasen en achtergronden van werknemers verschillen en de bijbehorende wensen en eisen ten aanzien van arbeidsvoorwaarden eveneens. Om aantrekkelijk te blijven als werkgever is flexibiliteit in het aanbod van arbeidsvoorwaarden cruciaal. In de cao is daarom afgesproken een persoonlijk keuzebudget in te voeren. Tijdens deze informatiebijeenkomst verneemt u op welke wijze u dat kunt concretiseren.

| Mereveld

Themabijeenkomst Wetgeving & Veilig werken

De VVVF/VLK organiseren weer de jaarlijkse Themabijeenkomst Wetgeving & Veilig werken.

| Forbo Flooring - Forbo Conference Center

VLK-dag: sectie- en ledenvergadering

Leden van de VLK zijn van harte uitgenodigd voor de VLK-dag. Op deze dag vergaderen de verschillende secties en vindt aansluitend de ledenvergadering plaats met sprekersprogramma.

| Kasteel De Vanenburg

VVVF Vanenburg Conferentie incl. ledenvergadering

De VVVF organiseert in november weer de jaarlijkse Vanenburg Conferentie, inclusief ledenvergadering, in Kasteel De Vanenburg (Putten). Naast huishoudelijke zaken staan er deskundige sprekers op het programma.

| Congrescentrum De Reehorst

Stoffendag

De Stoffendag was in 2018 een groot succes met wederom een stijging in het aantal deelnemers. Ook de resultaten van de evaluatie liegen er niet om, met een 8 als rapportcijfer en 85% van de ondervraagden die heeft aangegeven dit jaar ook weer te willen deelnemen. Reserveer de datum alvast in uw agenda!