Interactie en sterke sprekers op bijeenkomst Veilig werken & Update wetgeving

Brandveiligheid en opslag, de ARIE-regeling, (bijna) ongevallen en gedrag; de VVVF/VLK zette op de bijeenkomst Veilig Werken & Update Wetgeving van 10 oktober weer kritieke onderwerpen centraal. Dat de bedrijven het thema serieus oppakken, bleek uit de grote opkomst en de actieve deelname.

In de ochtend rouleerden de deelnemers tussen drie verschillende workshops. Vanuit de regionale brandweer vertelden Ronald van Miltenburg (specialist risico’s & veiligheid) en Nick IJhout (officier van dienst) over PGS15-opslag en incidentbestrijding.

Het menselijk gedrag en hoe dat aan te sturen om veilig werken de gewoonte te maken, was het centrale onderwerp in de workshop die Femke Rijpma (3M) leidde.

‘100 ways to die at work’ was de workshop van Tamara Onos (zelfstandige arbeidshygiënist/HVK-er) met het spel dat ze zelf heeft ontwikkeld. Deelnemers gingen aan de slag inVictors Vissenfabriek waar brand was uitgebroken. 

Tijdens de middag stonden klassikale presentaties op het programma. De eerste spreker was Jos Euser (Inspectie Leefomgeving en Transport), die de deelnemers meenam langs het vervoer van gevaarlijke stoffen. Wat is de verantwoordelijkheid van VVVF/VLK-bedrijven bij laden & lossen? En wat betekent de houdbaarheid van verpakkingen zoals een IBC precies?

Eddie Alders (VVVF) gaf een update over de PGS15 experts en de aankomende revisie. De herziening van deze PGS is fors. Er komt een heel andere opzet en indeling, maar er zijn ook wel weer veel bekende voorschriften zoals over werkingssfeer en ondergrenzen. Alwin van Aggelen (A-Risc) haakte op zijn PGS15-verhaal aanen vertelde over de nieuwe procedure om af te wijken van de PGS maatregelen in de handreiking Gelijkwaardigheid die binnenkort gepubliceerd wordt.

De slotpresentatie ging over de ARIE-regeling, de aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie. Gerard Oude Wesselink (KWA Bedrijfsadviseurs) nam de aanwezigen mee in wat de verplichtingen precies betekenen en hoe ze deze kunnen implementeren. De VVVF/VLK werkt aan een project om bedrijven te ondersteunen bij het implementeren van de ARIE-regeling in hun bedrijf.

Lees het artikel in Verf & Inkt Magazine #69
Download de presentaties op ledennet

Bekijk de foto-impressie