Interview met Arnold Stokking over BioBased Circular 

Het Nationaal Groeifonds heeft het project BioBased Circular eind juni voorwaardelijk 338 miljoen euro toegekend. Kennisinstellingen en 125 deelnemende bedrijven dragen nog eens 550 miljoen euro bij. De komende acht jaar ontwikkelen ze onder meer circulaire productieketens voor coatings, zegt Arnold Stokking, voorzitter van het platform Groene Chemie Nieuwe Economie - één van de aanvragers van de rijkssubsidie - en tevens directeur van kenniscentrum Brightsite op Chemelot in Geleen.

BioBased Circular speelt in op de behoefte van downstreamusers aan biogrondstoffen in industriële hoeveelheden om de verduurzamingsslag te maken. Het programma wordt gedragen door Europees leidende bedrijven, zoals Avantium, Cosun en Renewi. Daarnaast nemen scale-up ondernemingen, zoals Paques, Relement en Plantics deel. Ook onderzoeksinstellingen, zoals de WUR, RUG en TNO, zijn vertegenwoordigd.

Het totale project heeft een omvang van 880 miljoen euro. Het rijk draagt 338 miljoen euro bij vanuit het Nationaal Groeifonds. Van dit bedrag is 102 miljoen euro voorwaardelijk beschikbaar voor fase 1 (2024 t/m 2026), waarin de waardecirkels moeten worden gevormd. Voor fase 2 (2027 t/m 2032) is 236 miljoen euro gereserveerd. Kennisinstellingen en 125 deelnemende bedrijven dragen nog eens 550 miljoen euro bij. De waardecirkel voor de verfindustrie is opgebouwd rond Relement, producent van bio-aromaten.
[..]
Vooralsnog is er echter te weinig aanbod van biogrondstoffen om in de behoefte van alle sectoren te voldoen. Door de verplichte bijmenging en het tekort stijgen de prijzen en is het voor een bedrijf als Relement lastig om te concurreren met bedrijven die aromaten van fossiele grondstoffen maken.
Downstreamusers, zoals de verfproducenten, moeten volgens hem nog wel even geduld hebben voor de biogrondstoffen in industriële hoeveelheden beschikbaar komen. Hierbij ziet hij ook een rol voor consumenten weggelegd. Die zouden meer duurzame producten moeten kopen die niet op fossiele grondstoffen zijn gebaseerd om vanuit de marktvraag de ontwikkeling te versnellen.

Lees het volledige artikel in Verf & Inkt Magazine #68