Nathália Tavares Costa, PhD-student aan de Universiteit van Twente

“Ik miste het onderzoekswerk in het lab”

Mijn promotieonderzoek gaat – kort gezegd – over de ontwikkeling van een functionele coating die helpt om de luchtkwaliteit in gebouwen te verbeteren. Anders gezegd: om het sick building syndroom te helpen oplossen.

Gezondheidsklachten vooral met betrekking tot de ademhaling die gebruikers van een gebouw bij langdurige aanwezigheid ervaren, zorgen namelijk voor een enorme productiviteitsvermindering. Volgens data van het Environmental Protection Agency in de VS kost dat de wereldeconomie zo’n 220 miljard dollar door ziektedagen en nog eens 60 miljard dollar aan verloren inkomsten. Gemiddelde jaarkosten per medewerker: 2650 dollar.

Wij ontwikkelen nu een materiaal op basis van een oxide perovskiet, die je aan coatings zou kunnen toevoegen. Die stof is een fotokatalysator. Dat wil zeggen: komt het in aanraking met UV-straling, zonlicht of kunstmatig licht, dan ontstaat een fotochemische reactie. De in de lucht rondzwervende schadelijke moleculen worden dan geabsorbeerd op het elektrode-oppervlak en omgezet in CO2 en water.

Een ‘winstwaarschuwing’ is echter op z’n plaats. We zijn nog in de ontwikkelingsfase. De volgende stap is dat we de fotokatalysator daadwerkelijk gaan testen in een coating. Gaat dat goed, dan gaan we door op testschaalniveau. Dat hoop ik nog gedurende mijn promotieonderzoek te kunnen doen.

Lees het volledige interview

Lees meer interviews met onderzoekers