Interview met Jacqueline Vaessen, Topsector Chemie

Jacqueline Vaessen is sinds 1 september 2021 het boegbeeld van Topsector Chemie, ook bekend als ChemistryNL. Door de oorlog in de Oekraïne staat industriepolitiek weer hoog op de politieke agenda. En dat is volgens haar maar goed ook. “Chemiebedrijven maken zich grote zorgen over de toekomstige gasvoorziening. En of ze genoeg tijd krijgen van politiek en samenleving om te verduurzamen.”

De eerste drie maanden na haar benoeming als boegbeeld van Topsector Chemie stonden vooral in het teken van lezen, lezen en nog eens lezen. Dikke rapporten, roadmaps en andere documenten over actuele thema’s in de chemische industrie, zoals circulariteit, CO2-afvang en -opslag en biogrondstoffen, om maar eens een paar voorbeelden te noemen. Daarna trok ze het land in om op locatie met directie en medewerkers van chemiebedrijven te praten om een nog beter inzicht te krijgen in wat er speelt in de sector. “Dan stel ik altijd de vraag: waar lig je als bedrijf nu wakker van? De oorlog in de Oekraïne en de gevolgen daarvan staan op nummer één.”

Downstreamusers, zoals de VVVF-leden, zijn voor een groot deel afhankelijk van chemiebedrijven om de duurzaamheidsslag in grondstoffen te maken. Vraag is hoe Vaessen kijkt naar de samenwerking tussen deze twee partijen. “Mijn voorganger Emmo Meijer heeft een aanzet gegeven voor meer samenwerking. Het Platform MaterialenNL is hier een mooi voorbeeld van. Daaronder hangt het Nationaal Platform Plastics Recycling. Deze organisatie brengt verschillende partijen, waaronder het mkb en kennisinstituten, bij elkaar om innovatie te versnellen en publiek-private samenwerking op het gebied van plastics recycling op te zetten. Ik ben twee dagen per week actief als boegbeeld en kan niet met heel de wereld praten. Dat is het meest efficiënt in georganiseerd verband. De meeste winst voor duurzaamheid valt ook te halen als waardeketens met elkaar aan het werk gaan en elkaars uitdagingen gezamenlijk bekijken.

Lees het volledige artikel in Verf & Inkt Magazine #63