Interview met Jolanda Neeft - VVVF regulatory affairs - over REACH-revisie

De Europese Commissie gaat chemische stoffenwetgeving REACH herzien. In het samenwerkingsverband Mengend Nederland heeft de VVVF deelgenomen aan de publieke consultatie over de plannen. Jolanda Neeft (VVVF regulatory affairs) vertelt over de standpunten en licht het overkoepelende beeld toe dat de Europese Commissie met hagel schiet.

“Het is heel populair om te zeggen ‘minder,  minder gevaarlijke stoffen’, maar dat betekent ook dat bepaalde (consumenten)producten verdwijnen. En dat realiseert lang niet iedereen zich. Daarom pleiten wij voor werkbare, proportionele maatregelen, voor die stoffen die daadwerkelijk extra risico’s opleveren”, zegt Jolanda Neeft, projectleider wetgeving bij de VVVF. Ze vervolgt: “Steeds meer stoffen worden als gevaarlijk geclassificeerd. Ook stoffen die worden geproduceerd uit biomassa, zijn niet per definitie veilig en duurzaam. Daardoor zijn er steeds minder als niet-gevaarlijk geclassificeerde grondstoffen beschikbaar, terwijl afnemers wel producten verwachten die aan dezelfde eisen voldoen.”

Lees het volledige artikel in Verf & Inkt Magazine #63