Mengend NL wil duurzame grondstoffen in EU

Beperkte beschikbaarheid van duurzame grondstoffen zal het behalen van de doelstellingen voor duurzaam stoffenbeleid bemoeilijken. Mengend Nederland vraagt daarom aan de overheid en grondstofproducenten actie te nemen in het vandaag gelanceerde Manifest.

Download: Manifest MengendNL in NederlandsManifesto MengendNL in Engels

's Ochtends na het opstaan wassen we onze handen, maken onszelf mooi, ontbijten en stappen op de fiets. We gebruiken iedere dag meerdere producten die de bedrijven verenigd in Mengend Nederland op de markt brengen. We gebruiken ze vaak gedachteloos, ze zijn vanzelfsprekend. Maar met de beperkte beschikbaarheid van grondstoffen, de chemiefobie en een eenzijdige benadering van het begrip ‘duurzaamheid’ staat de Europese productie van deze producten echter onder toenemende druk.

Mengend Nederland roept de Nederlandse overheid en de grondstofproducenten daarom op tot de volgende acties:

  1. Stimuleer duurzame productie van grondstoffen in Nederland en Europa
  2. Communiceer op basis van feiten over het nut en het veilige gebruik van chemische stoffen
  3. Benader verduurzaming van grondstoffen op een holistische manier

Een korte toelichting op deze drie punten staat hieronder uit het Manifest van Mengend Nederland.

Toelichting op de drie punten in het Manifest

Punt 1: Stimuleer duurzame productie van grondstoffen in Nederland en Europa
De verduurzaming van de hele chemieketen begint bij duurzame productie van stoffen. Het aanbod van dergelijke grondstoffen is op dit moment veel te klein. De duurzame productie van stoffen binnen de EU dient daarom te worden gestimuleerd. Alleen dan kunnen we in Europa, waaronder Nederland, de doelstellingen van een duurzaam stoffenbeleid behalen.

Punt 2: Communiceer op basis van feiten over het nut en veilige gebruik van chemische stoffen
Het algemene publiek en de politiek laten zich steeds meer leiden door een chemiefobie, ofwel een irrationele angst voor stoffen. En dat terwijl iedereen dagelijks veilig gebruik maakt van chemie: we wassen onze handen en maken onszelf mooi, gebruiken medicijnen, stappen op de fiets. Juist chemie maakt een veilige, duurzame en moderne samenleving mogelijk.

Dit sentiment dreigt steeds bepalender te worden bij het vaststellen van beleid voor chemische stoffen. Wetenschappelijke feiten over het veilig gebruik van stoffen en producten zouden leidend moeten zijn. Het is daarom zaak om op basis van feiten te communiceren over de veiligheid van chemische (grond)stoffen.

Punt 3: Benader verduurzaming van grondstoffen op een holistische manier
De invulling van het begrip ‘duurzaamheid’ lijkt steeds meer te gaan om ‘veilig voor mens en milieu’. Dit geldt voor recente ontwikkelingen in de Chemicals Strategy for Sustainability als onderdeel van de EU Green Deal, alsook voor het Nederlandse Nationaal Milieubeleidskader.

Duurzaamheid is echter meer dan dat, zoals is vastgelegd in de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Door de beperkte benadering van duurzaamheid in het beleid dreigen (grond)stoffen en producten van de markt te verdwijnen die dikwijls een vitale bijdrage leveren aan een duurzame maatschappij en waarvan de risico’s bij gebruik goed beheersbaar zijn. Het is daarom noodzakelijk om de duurzaamheid van stoffen in een product te baseren op de gehele levenscyclus, van productie tot afvalfase, inclusief de bijdrage aan een duurzame maatschappij.

Meer over Mengend Nederland