Bijeenkomst Duurzaam Stoffenbeleid

Op donderdagmiddag 9 december 2021 organiseert Mengend Nederland een (fysieke) bijeenkomst voor leden van de aangesloten brancheorganisaties. Het sprekersprogramma focust op de aangekondigde wijzigingen en verduurzaming van het Nederlandse en Europese stoffenbeleid. Belangrijkste onderwerp is de impact van de Chemicals Strategy for Sustainability op bedrijven die in Nederland mengsels produceren en/of op de markt brengen.

Mengend Nederland_metlogos

Achtergrond
Eind 2020 heeft de Europese Commissie als onderdeel van de Europese Green Deal de Chemicals Strategy for Sustainability (CSS) gepubliceerd. De strategie beschrijft de langetermijnvisie van Europa en zal een enorme impact hebben op het huidige stoffenbeleid. Er wordt nu bijvoorbeeld gewerkt aan wijzigingen van REACH en CLP, waaronder de introductie van nieuwe gevaarsindelingen voor hormoonverstorende stoffen.

Op nationaal niveau spelen er ook discussies over het verduurzamen van het Nederlandse stoffenbeleid. Zo is recent het Nationaal Milieubeleidskader gepubliceerd met het daarop volgende Nationaal Milieuprogramma (NMP). Ook dit programma zal veel vragen van bedrijven en impact hebben op toekomstige milieuvergunningen van bedrijven.

Programma
Het programma wordt nu uitgewerkt en is in het najaar op deze site te vinden. Er zullen in ieder geval inhoudelijke presentaties zijn over:

  • de Mixture Assessment Factor (MAF)
  • het principe van Safe and Sustainable by Design 
  • de nieuwe criteria voor hormoonverstorende stoffen

Daarnaast zal het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) een inhoudelijke bijdrage leveren aan de bijeenkomst. 

 

Datum en tijdstip:
2021-12-09T12:00:00 2021-12-09T16:00:00
Locatie:
ntb
Adres:


Aanmeldperiode:

Programma

09-12-2021
12:00 - 13:00 uur Inloop met lunch
13:00 - 13:10 uur Opening
13:10 - 14:30 uur Inhoudelijke presentaties
14:30 - 14:45 uur Pauze
14:45 - 16:00 uur Vervolg Inhoudelijke presentatie
16:00 - 16:30 uur Afsluitende borrel

Het wordt een zeer interessante bijeenkomst, dus reserveer de datum alvast in uw agenda!