Bijeenkomst Verduurzaming Stoffenbeleid

Op donderdagmiddag 9 december 2021 organiseert Mengend Nederland een (online) bijeenkomst voor leden van de aangesloten brancheorganisaties. Het sprekersprogramma focust op de aangekondigde wijzigingen en verduurzaming van het Nederlandse en Europese stoffenbeleid. Belangrijkste onderwerp is de impact van de Chemicals Strategy for Sustainability op bedrijven die in Nederland mengsels produceren en/of op de markt brengen.

Mengend Nederland_metlogos

Achtergrond
Eind 2020 heeft de Europese Commissie als onderdeel van de Europese Green Deal de Chemicals Strategy for Sustainability (CSS) gepubliceerd. De strategie beschrijft de langetermijnvisie van Europa en zal een enorme impact hebben op het huidige stoffenbeleid. Er wordt nu bijvoorbeeld gewerkt aan wijzigingen van REACH en CLP, waaronder de introductie van nieuwe gevaarsindelingen voor hormoonverstorende stoffen.

Op nationaal niveau spelen er ook discussies over het verduurzamen van het Nederlandse stoffenbeleid. Zo is recent het Nationaal Milieubeleidskader gepubliceerd met het daarop volgende Nationaal Milieuprogramma (NMP). Ook dit programma zal veel vragen van bedrijven en impact hebben op toekomstige milieuvergunningen van bedrijven.

Deelname aan deze bijeenkomst levert 3 CCSE-punten op. Neem na afloop van de bijeenkomst contact op met de organisatie om een bewijs van deelname te ontvangen.

Datum en tijdstip:
2021-12-09T12:15:00 2021-12-09T16:00:00
Locatie:
Online via MS Teams
Adres:


Aanmeldperiode:

Programma

09-12-2021
13:00 - 13:03 uur Dagvoorzitter webinar Lisa Sligting (NVZ)
13:03 - 13:10 uur Opening: presentatie Manifest Mengend NL
Jaitske Feenstra, Voorzitter Mengend Nederland
13:10 - 13:20 uur Introductie Chemicals Strategy for Sustainability
Jeroen Hagman (VVVF/VLK)
13:20 - 14:30 uur De Mixture Assessment Factor (MAF)
Waarom is er een MAF nodig? – (RIVM)
Het industrieperspectief – Marten Kops (Mengend Nederland (NVZ)
14:30 - 14:45 uur Pauze
14:45 - 15:00 uur Het Nationaal Milieubeleidskader
Iwan Hoekjan (Ministerie I&W)
15:00 - 15:20 uur Safe & Sustainable by Design Chemicaliën
Hans Meijer (Ministerie I&W)
15:20 - 15:40 uur Essential Use: praktijkvoorbeelden
Max Hellinga (NCV)
15:40 - 15:50 uur Politiek perspectief
Lisa Sligting (NVZ)
15:50 - 16:00 uur Plenaire afsluiting

Het wordt een zeer interessante bijeenkomst, dus meld u zich nu aan! Deelname aan de bijeenkomst is gratis en staat open voor leden van de VVVF en VLK.