Bijeenkomst Verduurzaming Stoffenbeleid

Op donderdagmiddag 9 december 2021 organiseert Mengend Nederland een (fysieke) bijeenkomst voor leden van de aangesloten brancheorganisaties. Het sprekersprogramma focust op de aangekondigde wijzigingen en verduurzaming van het Nederlandse en Europese stoffenbeleid. Belangrijkste onderwerp is de impact van de Chemicals Strategy for Sustainability op bedrijven die in Nederland mengsels produceren en/of op de markt brengen.

Mengend Nederland_metlogos

Achtergrond
Eind 2020 heeft de Europese Commissie als onderdeel van de Europese Green Deal de Chemicals Strategy for Sustainability (CSS) gepubliceerd. De strategie beschrijft de langetermijnvisie van Europa en zal een enorme impact hebben op het huidige stoffenbeleid. Er wordt nu bijvoorbeeld gewerkt aan wijzigingen van REACH en CLP, waaronder de introductie van nieuwe gevaarsindelingen voor hormoonverstorende stoffen.

Op nationaal niveau spelen er ook discussies over het verduurzamen van het Nederlandse stoffenbeleid. Zo is recent het Nationaal Milieubeleidskader gepubliceerd met het daarop volgende Nationaal Milieuprogramma (NMP). Ook dit programma zal veel vragen van bedrijven en impact hebben op toekomstige milieuvergunningen van bedrijven.

Datum en tijdstip:
2021-12-09T12:15:00 2021-12-09T16:30:00
Locatie:
De Reehorst
Adres:
Bennekomseweg 24
6717 LM EDE
Aanmeldperiode:

Programma

09-12-2021
12:15 - 13:00 uur Inloop met lunch
13:00 - 13:10 uur Opening
Jaitske Feenstra, Voorzitter Mengend Nederland
13:10 - 13:20 uur Introductie Chemicals Strategy for Sustainability
Lisa Sligting (NVZ)
13:20 - 14:30 uur De Mixture Assessment Factor (MAF)
Waarom is er een MAF nodig? – (RIVM)
Het industrieperspectief – Marten Kops (Mengend Nederland (NVZ)
14:30 - 14:45 uur Pauze
14:45 - 15:00 uur Het Nationaal Milieubeleidskader
Iwan Hoekjan (Ministerie I&W)
15:00 - 15:30 uur Safe & Sustainable by Design Chemicaliën
Hans Meijer (Ministerie I&W)
15:30 - 15:50 uur Essential Use: praktijkvoorbeelden
NCV, NVZ en VVVF
15:50 - 16:10 uur Politiek perspectief
Spreker nog te bevestigen
16:10 - 17:00 uur Plenaire afsluiting en borrel

Het wordt een zeer interessante bijeenkomst, dus meld u zich nu aan! Deelname aan de bijeenkomst is gratis en staat open voor leden van de VVVF en VLK.