Verf-, drukinkt-, lijm- en kitindustrie ondervindt grondstoffenschaarste

De sterke conjuncturele groei in China en het tekort aan transportmogelijkheden zetten de toelevering van grondstoffen op scherp. De verf-, drukinkt-, lijm- en kitindustrie in Europa wordt momenteel geconfronteerd met grote schaarste aan grondstoffen, sterk stijgende grondstofprijzen en onvoldoende transportmiddelen voor vervoer uit Azië.

De trend was eind vorig jaar al ingezet: wereldwijd is er een grote vraag naar grondstoffen terwijl er mede door corona onvoldoende aanbod is. Dat heeft enerzijds een effect op de grondstof­prijzen, anderzijds heeft het gevolgen voor de leverbaarheid van de eigen producten - verven, drukinkten, lijmen en kitten. Producenten in deze industrietak willen hun producten kunnen blijven leveren en zetten zich volop in om grondstoffen te kopen, eventueel op de internationale markt.
Als het gelukt is de benodigde grondstoffen te bemachtigen, kan het transport een obstakel vormen. Er is namelijk een tekort aan zeecontainers en zeevrachtschepen, waardoor de transportkosten wereldwijd sterk zijn gestegen. En dat is niet de laatste hobbel: de schaarste aan grondstoffen is ook voelbaar in de beschikbaarheid van specifieke verpakkingsmaterialen. Zo worden metalen verpakkingen als blikken en vaten, in kleinere hoeveelheden aan de bedrijven geleverd.

Voor de coatingindustrie is de schaarste van grondstoffen breed voelbaar, maar vooral voor epoxy- en polyesterharsen, MDI, polyolen en ook titaandioxide. Epoxyharsen lieten de afgelopen maanden een kostenstijging zien tot 60%. De krapte wordt met name veroorzaakt door de aantrekkende markt in China, waardoor er meer vraag naar de grondstoffen is. Die aantrekkende vraag in Azië geldt ook voor titaandioxide. De markt voor polyesterharsen zit eveneens in een stroomversnelling, waarbij verstoringen in de productie in Azië een rem zetten op de beschikbaarheid ervan. De transportschaarste drijft de kosten verder op.

De mix van toenemende vraag naar grondstoffen, capaciteitsproblemen in de productie ervan en schaarse transportmiddelen voor vervoer van Azië naar Europa zorgen voor een nijpende situatie. Dit kan op termijn leiden tot force majeure voor leveranciers van verf, drukinkt, lijmen en kitten.

Lees hier het Engelstalige persbericht