Interview Jurgen Hoekstra, voorzitter Veiligheid Voorop

“Wij zijn er óók voor het mkb”, zegt Jurgen Hoekstra, voorzitter van Veiligheid Voorop, in Verf & Inkt Magazine. Eén van zijn ambities is om het programma meer toe te spitsen op de behoeftes van kleinere bedrijven in de chemieketen zonder uitgebreide SHE-afdelingen. “Het buddysysteem van de VVVF is een mooi voorbeeld om breder toe te passen in de chemieketen."

Het Veiligheid Voorop-programma is een samenwerkingsverband van o.a. VNO-NCW, de VNCI (chemie) en gerelateerde brancheorganisaties zoals de VVVF. Ook ketenpartners, zoals onderhoudcontractors en logistieke dienstverleners, hebben zich bij het initiatief aangesloten.

Naar een hoger niveau
Het doel van het programma is om gezamenlijk de veiligheidscultuur en de veiligheidsprestaties van bedrijven in de chemieketen continu te verbeteren en naar een hoger niveau te brengen. Daarbij staan samenwerking, het delen en leren van elkaars ervaringen, zichtbaar leiderschap en transparantie centraal.
Het programma is de afgelopen jaren goed op stoom gekomen. Zo rondde onlangs de eerste lichting BRZO-managers de opleiding Seveso Top Leadership af. Er is een handreiking uitgebracht over leren van incidenten. Verder loopt er een project om een quick scan te ontwikkelen waarmee bedrijven door het beantwoorden van een beperkt aantal vragen een eerste indruk kunnen krijgen van het veiligheidsniveau in de onderneming.

Succesvolle trajecten
“Ik probeer de directeuren van aangesloten brancheorganisaties nog actiever te laten zijn binnen Veiligheid Voorop. Dus niet alleen elkaar ontmoeten op de jaarlijkse veiligheidsdag om lezingen te volgen, maar actief aan de slag om ook de kleinere leden mee te krijgen. Ook zijn wij binnen Safety Delta Nederland een pilot begonnen om actief kennis met elkaar te delen die ook voor niet-leden van brancheorganisaties toegankelijk is. We focussen op concrete, succesvolle trajecten die er al zijn, zoals het buddysysteem van de VVVF.”

Lees het volledige interview artikel in Verf&Inkt Magazine #57